(fiil) basmak, kondurmak, etkilemek, baskı ve yayınevi özelliklerini basmak

listen to the pronunciation of (fiil) basmak, kondurmak, etkilemek, baskı ve yayınevi özelliklerini basmak
التركية - الإنجليزية
imprint
(fiil) basmak, kondurmak, etkilemek, baskı ve yayınevi özelliklerini basmak

    الواصلة

    (fi·il) bas·mak, kon·dur·mak, et·ki·le·mek, bas·kı ve ya·yı·ne·vi ö·zel·lik·le·ri·ni bas·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    incredulous
المفضلات