(british english) hit someone and hurt them

listen to the pronunciation of (british english) hit someone and hurt them
الإنجليزية - التركية

تعريف (british english) hit someone and hurt them في الإنجليزية التركية القاموس.

give somebody a going-over
(deyim) (İngiliz İngilizcesi) birine vurup, canını yakmak
الإنجليزية - الإنجليزية
(deyim) give somebody a going-over
(british english) hit someone and hurt them
المفضلات