(bir şeyin) doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmak

listen to the pronunciation of (bir şeyin) doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmak
التركية - الإنجليزية
check out
check up on
check on
(bir şeyin) doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmak

    الواصلة

    (bir şe·yin) doğ·ru o·lup ol·ma·dı·ğı·nı öğ·ren·me·ye ça·lış·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    nuptial
المفضلات