transonic

listen to the pronunciation of transonic
İngilizce - Türkçe
(Tıp) Ultra-ses geçmesine izin veren
(Askeri) TRANSONİK: Bir cismin kendisini çevreleyen akıcı ortama nispetle hızı; bu hız bazı yerlerde ses altı, bazı yerlerde de ses üstü olur. Bu olguyla ses altı hızdan ses üstü hıza geçilirken veya tersi durumlarda karşılaşılmaktadır. Ayrıca bakınız: "speed of sound"
ses altından ses üstüne geçerken oluşan durumlarla ilgili
{s} sesötesi
(sıfat) sesötesi
ses ötesi
İngilizce - İngilizce
transonic