üzüm

listen to the pronunciation of üzüm
Türkçe - İngilizce
grape

Someone has brought us some grapes. - Birisi bize bir miktar üzüm getirdi.

Tom bought three bottles of grape juice. - Tom üç şişe üzüm suyu aldı.

raisin

Tom ate a handful of raisins. - Tom bir avuç dolusu kuru üzüm yedi.

Do you want some raisins in your oatmeal? - Yulaf ezmende biraz kuru üzüm ister misin?

grape, fruit of a grapevine
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: asmagiller) [syn.: üzüm, asma] grape
staphylo
grapes

Raisins are dried grapes. - Kuru üzüm kurutulmuş üzümdür.

Someone has brought us some grapes. - Birisi bize bir miktar üzüm getirdi.

vini
üzüm bağı
vineyard
üzüm bahçesi
grape garden
üzüm kurusu
dried grapes
üzüm yaprağı
grape leaves
üzüm çekirdeği
grape seed
üzüm asması
grape vine
üzüm asması
grapevine
üzüm cinsinden meyve tanesi
(Tabiat Doğa) de: Beere, Traube berry
üzüm küfü
vine mildew
üzüm kürü
grape cure
üzüm kütüğü
vine stock
üzüm posası
marc
üzüm salkımı
bunch of grapes
üzüm serası
vinery
üzüm suyu
grape juice

Wine is made from grape juice. - Şarap, üzüm suyundan yapılır.

That isn't wine. It's grape juice. - O şarap sadece üzüm suyu.

üzüm yetiştirme
viniculture
üzüm zarı
grape skin
üzüm üzüm üzmek
to upset, distress, or sadden greatly
üzüm üzüm üzülmek
to be greatly upset, distressed, or saddened (by)
üzüm üzüme baka baka kararır
(Atasözü) A person who falls in with bad companions gradually acquires their bad habits
üzüm şekeri
dextrose
üzüm şekeri
grape sugar
üzüm şekeri
grape sugar, glucose
üzüm şekeri
glucose
kuru üzüm
raisin

Sometimes raisins are added. - Bazen kuru üzümler ilave edilir.

Do you want some raisins? - Biraz kuru üzüm ister misin?

beyaz üzüm
(Gıda) white grapes
kara üzüm
(Gıda) black grape
kara üzüm
(Gıda) black grapes
kuru üzüm
dried grape

Raisins are dried grapes. - Kuru üzüm kurutulmuş üzümdür.

kuru üzüm
(Gıda) sultanas
kuru üzüm
dried vine fruit
kuru üzüm
(Gıda) currants
siyah üzüm
(Gıda) red grapes
siyah üzüm
(Gıda) concorde grapes
henüz mayalanmamış üzüm suyu
yet unfermented grape juice
iri ve uzunca taneli bir üzüm cinsi
A coarse-grained and long grape species
kuş üzüm
currants
üzüm çekirdeği
grapeseed
bağbozumu sonrası üzüm toplamak
glean
kuru üzüm
raisins

Do you want some raisins in your oatmeal? - Yulaf ezmende biraz kuru üzüm ister misin?

Do you want some raisins? - Biraz kuru üzüm ister misin?

kırmızı üzüm
(Gıda) concord grape
çekirdeksiz kuru üzüm
seedless raisin
çekirdeksiz kuru üzüm
sultana raisin
çekirdeksiz kuru üzüm
1. seedless raisin. 2. sultana, raisin made from a sultana grape
çekirdeksiz üzüm
1. seedless grape. 2. sultana, (a) small seedless yellow grape
çöpsüz üzüm
(Konuşma Dili) 1. a spouse who has no close relatives to plague one. 2. a good deal, easy and profitable enterprise
üzüm suyu
stum
üzüm suyu
ptisan
şaraplık üzüm yetiştirme
viniculture
Türkçe - Türkçe
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
(Osmanlı Dönemi) İNEB
üzüm asması
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
üzüm hoşafı
Kuru üzüm ve şekerin kaynatılması ile yapılan hoşaf
üzüm kompostosu
Üzümün şeker ve su ile kaynatılması sonucunda yapılan komposto
üzüm kurusu
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
üzüm pekmezi
Üzümün önce çiğnenerek, ezilerek şıra hâline getirilmesi sonra kazanda şeker ve üzüm topağı ile kaynatılması sonucu elde edilen pekmez
üzüm salkımı
Üzüm tanelerinin dizi dizi bulunduğu salkım
üzüm sirkesi
Üzüm suyundan yapılan sirke
üzüm suyu
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
üzüm turşusu
Üzümden sirke ile yapılan turşu
üzüm çekirdeği
Üzümün özünde bulunan çekirdek
üzüm üzüm
Üzmek ve üzülmek fiillerine getirilerek bunların anlamını pekiştirir
üzüm şekeri
Glikoz
üzüm şırası
Üzümün ezilerek suyunun çıkarılması ve dinlendirilmesi ile elde edilen şıra, dinlendirilmiş üzüm suyu
kuru üzüm
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
kuru üzüm
Yaş üzümün kurutulmuşu
yaş üzüm
Taze üzüm
çöpsüz üzüm
Birlikte yaşayacak yakınları olmayan eş
çöpsüz üzüm
Kusursuz ve uygun şey
üzüm çekirdeği
takdane
üzüm şekeri
dekstroz
şıralık üzüm
Şıra yapmak için ayrılmış üzüm
İngilizce - Türkçe

üzüm teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

kuru üzüm
Raisin
üzüm