Turkish - English

 1. affinal aunt
 2. aunt
 3. sister
 4. sister-in-law
 5. sister in law
 6. friend's wife
 7. woman who helps and attends a bride
 8. sister-in-law; brother's wife; aunt-in-law; friend's wife
 9. uncle's wife, affinal aunt
 10. sister-in-law, brother's wife
 11. used when referring informally to one's own wife or to a friend's wife: Yenge hanım nasıl? How's your wife? Maalesef yengen gelemedi. Unfortunately my wife couldn't come
 12. aunt-in-law

Turkish - Turkish

 1. gelin abla
 2. Bir seslenme sözü
 3. Bir erkeğin kendi karısından söz ederken kullandığı ad
 4. Düğünde geline kılavuzluk eden kadın
 5. Bir erkeğin kendi karısından söz ederken kullandığı ad: "Biz şimdi yenge ile bir Köroğlu bir Ayvaz."- R. N. Güntekin
 6. Kadınlar için söylenen bir seslenme sözü
 7. Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı

Images

About This Word

  Word of the day nival

Favorites