writing prose; speaking or writing in a tedious or prosy manner

listen to the pronunciation of writing prose; speaking or writing in a tedious or prosy manner
İngilizce - Türkçe

writing prose; speaking or writing in a tedious or prosy manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prosing
can sıkıcı, ağır; sıradan, yavan
prosing
düzyazı türünden; düzyazı gibi
İngilizce - İngilizce
prosing
writing prose; speaking or writing in a tedious or prosy manner