to cause significant mental damage to someone

listen to the pronunciation of to cause significant mental damage to someone
İngilizce - İngilizce
fuck somebody up
to cause significant mental damage to someone

  Heceleme

  to cause sig·ni·fi·cant men·tal dam·age to some·one

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kôz sıgnîfîkınt mentıl dämıc tı sʌmwʌn

  Telaffuz

  /tə ˈkôz səgˈnəfəkənt ˈmentəl ˈdaməʤ tə ˈsəmˌwən/ /tə ˈkɔːz səɡˈnɪfɪkənt ˈmɛntəl ˈdæməʤ tə ˈsʌmˌwʌn/

  Günün kelimesi

  mordant