prose poetry

listen to the pronunciation of prose poetry
İngilizce - Türkçe

prose poetry teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

düzyazı şiirler
prose poetry