İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
ma-ni-ler add into favorites
1mani obstacle  Hukuk
2mani hindrance  isim
3mani impediment  isim
4mani slashing  isim
5mani mania  Biyoloji
6mani remora
7mani handicap  Politika, Siyaset
8mani barrier  Politika, Siyaset
9mani stumble
10mani turkish poem
11mani deter
12mani disincentive  isim
13mani crimp
14mani psych. mania
15mâni obstacle, something which prevents; hindrance
16mâni hitch
17mâni preventing; hindering
18mâni shackle
19mâni encumber
20mâni set
21mâni obstacle, impediment, hindrance engel
More results
22MANİ Engel, önleme  Hukuk
23Mani manya
24mani Manişeizm Dini'nin kurucusu
25mani Ortak halk yazınında bir deyiş türü
26mani şiddet devinimleri oluşturacak kadaraşırı uyarılmayla belirgin ruh hastalığı
27mani Kişinin sevinç, güven ve her tür devimsel etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
28mani iç güdüsel-duygusal dürtülerin denetiminde çıkmış biçimde yükselerek düşünce ve davranışlarına egemen olması
29mani Engel
30mani Eskiden, Düşmanlara karşı büyü yapmak için kullanılan balmumundan heykelcik
31mani Halk edebiyatının en yaygın şiir türü
32mani Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
More results