Turkish - English

 1. obstacle Hukuk mani
 2. hindrance isim mani
 3. impediment isim mani
 4. slashing isim mani
 5. mania Biyoloji mani
 6. remora mani
 7. handicap Politika, Siyaset mani
 8. barrier Politika, Siyaset mani
 9. stumble mani
 10. turkish poem mani
 11. deter mani
 12. disincentive isim mani
 13. crimp mani
 14. psych. mania mani
 15. obstacle, something which prevents; hindrance mâni
 16. hitch mâni
 17. preventing; hindering mâni
 18. shackle mâni
 19. encumber mâni
 20. set mâni
 21. obstacle, impediment, hindrance engel mâni

Turkish - Turkish

 1. Engel, önleme Hukuk MANİ
 2. manya Mani
 3. Manişeizm Dini'nin kurucusu mani
 4. Ortak halk yazınında bir deyiş türü mani
 5. şiddet devinimleri oluşturacak kadaraşırı uyarılmayla belirgin ruh hastalığı mani
 6. Kişinin sevinç, güven ve her tür devimsel etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı mani
 7. iç güdüsel-duygusal dürtülerin denetiminde çıkmış biçimde yükselerek düşünce ve davranışlarına egemen olması mani
 8. Engel mani
 9. Eskiden, Düşmanlara karşı büyü yapmak için kullanılan balmumundan heykelcik mani
 10. Halk edebiyatının en yaygın şiir türü mani
 11. Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı mani

Images

About This Word

  Word of the day aceldama

Favorites