Turkish - English

 1. obstacle Hukuk (mani)
 2. hindrance isim (mani)
 3. impediment isim (mani)
 4. slashing isim (mani)
 5. mania Biyoloji (mani)
 6. remora (mani)
 7. handicap Politika, Siyaset (mani)
 8. barrier Politika, Siyaset (mani)
 9. stumble (mani)
 10. turkish poem (mani)
 11. deter (mani)
 12. disincentive isim (mani)
 13. crimp (mani)
 14. psych. mania (mani)
 15. obstacle, something which prevents; hindrance (mâni)
 16. hitch (mâni)
 17. preventing; hindering (mâni)
 18. shackle (mâni)
 19. encumber (mâni)
 20. set (mâni)
 21. obstacle, impediment, hindrance engel (mâni)

Turkish - Turkish

 1. Engel, önleme Hukuk (MANİ)
 2. manya (Mani)
 3. Manişeizm Dini'nin kurucusu (mani)
 4. Ortak halk yazınında bir deyiş türü (mani)
 5. şiddet devinimleri oluşturacak kadaraşırı uyarılmayla belirgin ruh hastalığı (mani)
 6. Kişinin sevinç, güven ve her tür devimsel etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı (mani)
 7. iç güdüsel-duygusal dürtülerin denetiminde çıkmış biçimde yükselerek düşünce ve davranışlarına egemen olması (mani)
 8. Engel (mani)
 9. Eskiden, Düşmanlara karşı büyü yapmak için kullanılan balmumundan heykelcik (mani)
 10. Halk edebiyatının en yaygın şiir türü (mani)
 11. Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı (mani)

Add a comment

Favorites

About This Word