İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
il-ko-kul-lar add into favorites
1 elementary schools
2İlkokul primary school
3ilkokul grades
4ilkokul elementary school
5İlkokul elemantary school
6ilkokul junior school
7ilkokul grade school
8ilkokul elementary school, primary school
 
9ilkokul Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul
10İlkokul iptidai mektep
11İlkokul iptidai