Turkish - English

 1. elementary schools
 2. primary school İlkokul
 3. grades ilkokul
 4. elementary school ilkokul
 5. elemantary school İlkokul
 6. junior school ilkokul
 7. grade school ilkokul
 8. elementary school, primary school ilkokul

Turkish - Turkish

 1. Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul ilkokul
 2. iptidai mektep İlkokul
 3. iptidai İlkokul

Images

About This Word

  Word of the day defalcate

Favorites