ilkokullar

listen to the pronunciation of ilkokullar
Türkçe - İngilizce
elementary schools
plural form of elementary school
ilkokul
primary school

I went to primary school in Boston. - Boston'da ilkokula gittim.

That primary school has a strong soccer team. - O ilkokulun güçlü bir futbol takımı var.

ilkokul
elementary school

Elementary school children go to school for a term of six years. - İlkokul çocukları, altı yıllık bir dönem için okula giderler.

Tom used to pick on Mary all the time when they were in elementary school. - Tom, onlar ilkokuldayken, sürekli Mary'ye sataşırdı.

ilkokul
grades
İlkokul
elemantary school
ilkokul
junior school
ilkokul
grade school

I went to grade school here. - İlkokula burada gittim.

Tom and I have been friends since grade school. - İlkokuldan beri Tom ve ben arkadaşız.

ilkokul
elementary school, primary school
Türkçe - Türkçe

ilkokullar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ilkokul
Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul
İlkokul
iptidai mektep
İlkokul
iptidai
ilkokullar