Turkish - English

 1. elementary schools
 2. primary school (İlkokul)
 3. grades (ilkokul)
 4. elementary school (ilkokul)
 5. elemantary school (İlkokul)
 6. junior school (ilkokul)
 7. grade school (ilkokul)
 8. elementary school, primary school (ilkokul)

Turkish - Turkish

 1. Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul (ilkokul)
 2. iptidai mektep (İlkokul)
 3. iptidai (İlkokul)

Add a comment

Favorites

About This Word

  Word of the day: don