Turkish - English

  1. synthetic trainer Askeri link
  2. link link
  3. trot (gait) link

Turkish - Turkish

  1. iki nokta arasında iletişim kurma olanaklarının varlığını belirtmede kullanılan genel terim link
  2. İletişim dizgesi birliği link
  3. Atın eşkin yürüyüşü link

Images

About This Word

    Pronunciation /ˈləɴɢkt/ /ˈlɪŋkt/
    Word of the day aceldama

Favorites