Turkish - English

  1. synthetic trainer Askeri (link)
  2. link (link)
  3. trot (gait) (link)

Turkish - Turkish

  1. iki nokta arasında iletişim kurma olanaklarının varlığını belirtmede kullanılan genel terim (link)
  2. İletişim dizgesi birliği (link)
  3. Atın eşkin yürüyüşü (link)

Add a comment

Favorites

About This Word