kahrolası

listen to the pronunciation of kahrolası
Türkçe - İngilizce
Confound it!
confound him
damn you
fuck it! [sl.]
bugger! [sl.]
damned
sod it! [sl.]
bugger you! [sl.]
Damn it!
damn, confounded, god-damn(ed), god-dam, bloody
goddamn

I'm sick of playing these goddamn guessing games with you. - Seninle bu kahrolası tahmin oyunlarını oynamaktan bıktım.

goddamned
cursed

Cursed be he that first invented war. - Kahrolası savaşı ilk icat eden oydu.

heck

What in the heck are you trying to say? - Kahrolası ne söylemeye çalışıyorsun?

confounded
flaming
ruddy
godforsaken

The majority of the peasants living in this godforsaken village cannot read nor write. - Bu kahrolası köyde yaşayan köylülerin çoğunluğu ne okuyabiliyor ne de yazabiliyor.

Most of the peasants living in this godforsaken village are illiterate. - Bu kahrolası köyde yaşayan köylülerin çoğu cahildir.

fucking [sl.]
{s} fucking

I fucking don't know how to translate this sentence, translate it yourself, everybody deal with their own shit. - Bu kahrolası cümleyi nasıl tercüme edeceğimi bilmiyorum, kendin tercüme et, herkes kendi bokunu temizlesin.

Are you fucking serious? - Sen kahrolası ciddi misin?

damn it
bugger
fuck it
bloody
damn

Damn you, you always have good luck! - Kahrolası, her zaman iyi bir şansın var.

(Argo) fucken
blasted
blamed
sod it
doggone
blooming
doggoned
bally
blame
confound it
bugger you
frigging
kahrolası salak
damned fool
Kahrolası!
dammit
Türkçe - Türkçe
Yok olası, perişan olası (kimse, şey, durum)
kahrolası