kahretsin

listen to the pronunciation of kahretsin
Türkçe - İngilizce
damn

Damn it! He's escaped me again. - Kahretsin! Beni yine kaçırdı.

Damn, Jackson! You really have a learning disability! - Kahretsin, Jackson! Senin gerçekten öğrenme güçlüğün var.

Damn it!

Just do it, god damn it. - Sadece onu yap, Allah kahretsin.

God damn it, what the hell is wrong with you? - Allah kahretsin, senin derdin ne?

what the fuck
sod
doggoned
what the dickens
Blow it!
confound him
sod it
damn it

God damn it, what the hell is wrong with them? - Allah kahretsin, onların derdi ne?

Just do it, god damn it. - Sadece onu yap, Allah kahretsin.

blow it
shit?
Sod (it)!, Damn!
fuck

For fuck's sake, where did I put my goddamn house keys? - Kahretsin, lanet olası ev anahtarlarını nereye koydum?

Fuck, I can't sleep because those damn owls are screeching so loudly. - Kahretsin, o lanet baykuşun çok gürültülü bir şekilde cırlaması yüzünden uyuyamıyorum.

allah kahretsin
blast it
allah kahretsin
Damn it!
allah kahretsin
(deyim) hang it
allah kahretsin
goddam
allah kahretsin!
damn
allah kahretsin!
fucking hell!
allah kahretsin!
confound it!
Kahretsin!
bugger
kahretsin!
hell

God damn it, what the hell is wrong with you? - Allah kahretsin, senin derdin ne?

God damn it, what the hell is wrong with them? - Allah kahretsin, onların derdi ne?

Allah Kahretsin
dadgummit

God damn it in küfür etmeden söylenişi.

kahretsin!
shit !
Allah kahretsin
God damn it
allah beni kahretsin
(Argo) jesus fuck me christ
allah beni kahretsin!
(Argo) damn me!
allah kahretsin
fuck it! [sl.]
allah kahretsin
bugger! [sl.]
allah kahretsin
dash it
allah kahretsin
bugger it! [sl.]
allah kahretsin
damned
allah kahretsin
damnation
allah seni kahretsin
damn you
kahretsin