İngilizce - Türkçe çeviri
 
History:
yenge more delete
Related:
yenge olmak
 
yen-ge
TR 
add into favorites
1 aunt
2 sister
3 sister-in-law
4 sister in law
5 friend's wife
6 woman who helps and attends a bride
7 sister-in-law; brother's wife; aunt-in-law; friend's wife
8 uncle's wife, affinal aunt
9 sister-in-law, brother's wife
10 used when referring informally to one's own wife or to a friend's wife: Yenge hanım nasıl? How's your wife? Maalesef yengen gelemedi. Unfortunately my wife couldn't come
11 aunt-in-law
More results
12 gelin abla
13 Bir seslenme sözü
14 Bir erkeğin kendi karısından söz ederken kullandığı ad
15 Düğünde geline kılavuzluk eden kadın
16 Bir erkeğin kendi karısından söz ederken kullandığı ad:"Biz şimdi yenge ile bir Köroğlu bir Ayvaz."- R. N. Güntekin
17 Kadınlar için söylenen bir seslenme sözü
18 Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı