İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
akım çevirme
akım çevirme anahtar..
Bir çeki paraya çevi..
büyük harfe çevirme
dişli çevirme oarnı
doğru akıma çevirme
doğrudan çevirme hat..
film çevirme
film çevirme işinde ..
geriye çevirme
geri çevirme
havadan çevirme hare..
hisse senetlerini pa..
ingilizce cümleyi tü..
içini dışına çevirme
türkçeyi ingilizceye..
çekleri paraya çevir..
çember çevirme
çevirme
çevirme aygıtı
çevirme ağı
çevirme dili
çevirme dizgesi
çevirme hareketi
çevirme kasa
çevirme kolu
çevirme kolu mech
çevirme listesi
çevirme oranı
çevirme programı
çevirme sistemi
 
çe-vir-me add into favorites
1 enclosure  isim
2 surround  isim
3 spin  isim
4 translated
5 casing  Jeoloji
6 turning movement  Askeri
7 twist
8 skew  Televizyon
9 roll  Bilgisayar
10 rendering
11 translating; translation
12 twirl  isim
13 converting  isim
14 inversion  Muzik
15 rotation
16 assembling
17 derivation  Jeoloji
18 interpretation  Dilbilim
19 translation  isim
20 inclosure  isim
21 enclosure,inclosure
22 turning; conversion
23 conversion  isim
24 rotation, turning; changing
25 assembly , flip
26 (bilgisayar) assembly
27 flip  isim
28 slue  isim
29 slew  isim
30 turning
31çevirmek translate  fiil
32çevirmek turn  fiil
33çevirmek avert  fiil
34çevirmek interpret  fiil
35çevirmek encompass
36çevirmek turn to
37çevirmek send back
38çevirmek to flip
39çevirmek manage  fiil
40çevirmek convert  fiil
41çevirmek decline  fiil
42çevirmek deflect  fiil
43çevirmek commute  fiil
44çevirmek turn on
45çevirmek divert  fiil
46çevirmek hedge
47çevirmek thread
48çevirmek change to
49çevirmek point  fiil
50çevirmek wind up
51çevirmek wind  fiil
52çevirmek zone  fiil
53çevirmek whip  fiil
54çevirmek upturn  fiil
55çevirmek twiddle  fiil
56çevirmek channel
57çevirmek begird
58çevirmek invert  Muzik
59çevirmek change over  deyim
60çevirmek point at
61çevirmek convert to
62çevirmek reduce to
63çevirmek convert from
64çevirmek turn into
65çevirmek translate into
66çevirmek point on
67çevirmek render  fiil
68çevirmek inclose  fiil
69çevirmek hedge round
70çevirmek enclose  fiil
71çevirmek exchange  fiil
72çevirmek hedge in
73çevirmek roll over
74çevirmek screw  fiil
75çevirmek switch to
76çevirmek slue round
77çevirmek slew round
78çevirmek encircle  fiil
79çevirmek stop
80çevirmek (iş) pull
81çevirmek (sayfa) turn over
82çevirmek (çember) bowl
83çevirmek (bilgisayar) assemble
84çevirmek (bakış) revert
85çevirmek to turn, to turn (sth) round; to point; to spin; to divert; (kamera, dürbün) to train; to wind; to rotate; to revolve; to reverse; to revoke, to annul; to send back; to translate (into), to render" " tercüme etmek; to manage, to run" " yönetmek, idare etmek; to convert; to turn into; to transform, to change; to surround, to encircle, to encompass" " kuşatmak; to stop, to hold up; (plan, dolap, vb.) to make, to carry out, to hatch
86çevirmek translate , dial
87çevirmek to enclose (a place) with
88çevirmek to turn, make, or transform (one thing) into (another)
89çevirmek to pull (a trick, a ruse)
90çevirmek to interpret (something) (in a specified way)
91çevirmek to turn (a garment) inside out
92çevirmek to turn, rotate; to make (something) spin
93çevirmek to stop (someone who is going somewhere)
94çevirmek to send (something) back
95çevirmek to turn (a situation) into (something bad)
96çevirmek (for one kind of meteorological condition) to turn into, become (another): Yağmur kara çevirdi. The rain's turned to snow. Çevir kazı yanmasın. (Konuşma Dili) Why are you changing the subject? (said sarcastically)
97çevirmek revolve about
98çevirmek revolve around
99çevirmek rotate
100çevirmek revoke
101çevirmek reverse
102çevirmek make over
103çevirmek overturn
104çevirmek put into
105çevirmek run
106çevirmek speediness
107çevirmek transform
108çevirmek turn up
109çevirmek tweedle
110çevirmek make
111çevirmek lap
112çevirmek change
113çevirmek circle
114çevirmek close
115çevirmek carry out
116çevirmek besiege
117çevirmek annul
118çevirmek assemble
119çevirmek commutate
120çevirmek contain
121çevirmek hatch
122çevirmek hold up
123çevirmek disincline
124çevirmek convert into
125çevirmek pan  Sinema
More results
126 tercüme
127 ATF
128 Bir dilden başka dile çevrilmiş, tercüme
129 Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma
130 Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi
131 Çevirmek işi, tedvir
132 çevresi duvar ya da çitle çevrilmiş küçük bahçe
133 Kuzu, oğlak gibi hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi:"Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay
134 Kuzu, oğlak gibi hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi
135 Tavuk eti, patlıcan ve pirinçle yapılan bir yemek
136 Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, kuşatma, ihata
137 Etrafı çitle çevrilmiş küçük bahçe
138Çevirmek çalkalamak
139Çevirmek tercüme etmek
140çevirmek Döndürerek hareket ettirmek
141çevirmek Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek
142çevirmek Yönetmek, idare etmek
143çevirmek Çevrilemek, tevil etmek
144çevirmek Kötü bir duruma getirmek
145çevirmek Öteki yüzünü görünür duruma getirmek
146çevirmek Oynamak
147çevirmek Bir dilden başka bir dile aktarmak, tercüme etmek
148çevirmek Hile, dolap, dalavere gibi dürüst olmayan davranışlar için yapmak
149çevirmek Kötü bir duruma getirmek. Çeviri yapmak:"Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş."- M. Ş. Esendal
150çevirmek Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek
151çevirmek Geri göndermek
152çevirmek Yönetmek, idare etmek:"Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor."- H. Taner
153çevirmek Döndürerek hareket ettirmek:"Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi."- S. F. Abasıyanık
154çevirmek Bir şeyin yönünü değiştirmek:"Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi."- Y. Z. Ortaç. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek:"Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu."- Ö. Seyfettin
155çevirmek Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Çevrilemek, tevil etmek
156çevirmek Hile, dolap, dalavere gibi dürüst olmayan davranışlar için yapmak:"Bendenize şikâyetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını bilmeleri neticesidir."- Atatürk
157çevirmek Kâğıt oyunu oynamak
158çevirmek Bir durumdan başka duruma geçmek
159çevirmek Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek
160çevirmek Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak
161çevirmek Bir şeyin yönünü değiştirmek
More results