Turkish - English

 1. supposition zan
 2. esteem zan
 3. presumption isim zan
 4. surmise isim zan
 5. doubt; suspicion zan
 6. supposition, surmise, conjecture, guess zan
 7. doubt Hukuk zan
 8. supposition, surmise, assumption, guess; doubt, suspicion zan

Turkish - Turkish

 1. Bak: Zann ZAN
 2. MELE' Zan
 3. sanı Zan
 4. HİSBAN Zan
 5. Sanma, sanı zan
 6. şüphe, zannetmek, sanmak, sezme zan
 7. Sanma, sanı: "Kapıyorum zannıyla kilitlemişim, diyordu."- M. C. Kuntay zan

About This Word

  Word of the day defalcate

Favorites