window

listen to the pronunciation of window
English - Turkish
pencere

Bana pencereyi açık bırakmamı söyledi. - He told me to leave the window open.

Lütfen pencereyi kapat. - Please close the window.

{i} cam

Ben camı kırarken görüldüm. - I was seen to break the window.

Yangın durumunda, bu camı kır. - In case of fire, break this window.

{i} vitrin

Vitrindeki elbise gözüme takıldı. - The dress in the window caught my eye.

Teşhir vitrine bakmaktan vazgeçti. - She stopped looking at the show window.

(Tekstil) Pencere, ekran
{f} pencerele

Hava güzel olduğu zaman, Tom her zaman pencerelerini açık bıraktı. - When the weather was nice, Tom always left his windows open.

Oturma odamda geniş pencereler var. - My living room has wide windows.

{i} radarı şaşırtmak için uçaktan saçılan mermi
{i} camekân
gösteriş
göz boyama
pencere,v.pencerele: n.pencere
(Askeri) HAİL LEVHA: Bir radar karşı tedbiri olarak, frekans mesafesi şeritler halinde, genellikle uçaklardan bırakılan veya mermi ya da roketlerden fırlatılan ince madeni levha, tel veya çubuklar. Ayrıca bakınız: "chaff"
(Bilgisayar) pencere menüsü
window  frame
pencere çerçevesi
window dressing
göz boyama
window dressing
gösteriş
window frame
(Bilgisayar) pencere kenarlığı
window sash
(İnşaat) pencere çerçevesi
window size
(Bilgisayar) pencere büyüklüğü
window width
(Bilgisayar) pencere genişliği
window blind
panjur
window box
çiçeklik
window dress
vitrin düzenle
window dresser
vitrin düzenleyicisi
window frame
pencere pervazı
window lock
pencere kilidi
window sash
pencere pervazı
window seat
pencere oturağı
window shade
panjur
window shop
vitrine bak
window sill
pencere eşiği
window trimmer
vitrin düzenleyicisi
window washer
cam temizleyicisi
window bay
pencere boşluğu
window cleaner
Pencere temizleyicisi
window film
cam filmi
window ledge
Pencere eşiği, pencere kenarı
window opener
cam açma kolu
window pane
pencere bölmesi
window regulator
pencere regülatör
window shop
vitrinlere
window shopping
{f} vitrinlere bak: prep.vitrinlere bakmak
window shopping
vitrin gezme
window shopping
(fiil)trinlere bakma
window shopping
Alışveriş yapmadan sadece vitrinlere bakma
window sill
Pencere pervazna
window stile
sürme pencere oluğu
window winder
pencere açma kolu
window-shade
pencere-gölge
Window value
(Tekstil) Ekran değeri
window apron
(İnşaat) parapet kirişi
window arranging
Pencere düzenleme
window bar
Pencere Çubuğu
window blind
güneşlik
window board
(İnşaat) pencere parapeti üstü
window board
(İnşaat) pencere rafı
window bolt
(İnşaat) pencere mandalı
window bolt
(İnşaat) pencere sürgüsü
window border / frame
Pencere kenarlığı / çerçevesi
window box
pencere önü çiçeklik
window box
(İnşaat) pencere ağırlık dolabı
window box
jardiniyer
window box
pencerenin dış tarafına konulup içine çiçek  ekilen sandık
window case
(İnşaat) pencere kasası
window corner
pencere köşesi
window crack
(İnşaat) pencere fugası
window display
(fiil)trin düzenlemesi
window display
vitrin düzenlemesi
window dress
yüksek göstermek
window dress
bilançoyu şişirmek
window dress
vitrin düzenlemek
window dresser
vitrin dekorasyoncusu
window dresser
(fiil)trin düzenleyicisi, vitrin dekorasyoncusu
window dressing
{i} vitrin düzenleme
window dressing
k.dili. göz boyamak için yapılan bir şey
window dressing
{f} vitrin düzenle: prep.vitrin dü
window dressing
vitrin dekoru
window dressing
(fiil)trin düzenlemesi, vitrin dekorasyonu
window dressing
vitrin dekorasyonu
window dressing
vitrin düzenlemesi
window envelope
pencereli zarf
window face
pencere yüzü
window frame
pencere kasası
window frame
pencere çerçevesi
window framework
Pencere iskeleti
window function
pencere islevi
window gardening
pencere önünde çiçek yetiştirme
window help
(Bilgisayar) pencere yardımı
window hinge
(İnşaat) pencere menteşesi
window jamb
(İnşaat) pencere kasası dikmesi
window jamming
düşman radarını şaşırtma
window jamming
radarı şaşırtmak için uçaktan mermi saçma
window lid
pencere kapağı
window lift
(İnşaat) düşey sürme pencere elceği
window lock
cam kilidi
window menu
Pencere Menüsü
window niche
(İnşaat) pencere nişi
window panes
Yarı pencereler
window rail
(İnşaat) pencere korkuluğu
window sash
pencerenin açılır kapanır çerçevesi
window seat
(İnşaat) pencere rafı
window seat
(İnşaat) pencere önü sekisi
window seat
pencerenin yanında koltuk
window shade
jaluzi
window shade
(İnşaat) pencere gölgeliği
window shade
stor
window shade
gölgelik
window shop
vitrine bakmak
window shopper
vitrinlere bakan kimse
window shopper
(fiil)trinlere bakan kimse
window shopping
vitrinlere bakma
window shutter
pancur
window shutter
kepenk
window sill
(İnşaat) pencere eteği
window space
(İnşaat) pencere alanı
window split
Yarım Pencere
window split bar
Yarım Pencere çubuğu
window stool
(İnşaat) pencere sekisi
window stool
(İnşaat) çıkma sekisi
window stop
(İnşaat) pencere tamponu
window text
(Bilgisayar) pencere metni
window title bars
Pencere Başlık Çubukları
window wall
(İnşaat) camlı bölme
window wall
(İnşaat) camekan
window wrap
(Bilgisayar) pencerede kaydır
windshield window wiper motor
(Otomotiv) ön cam silecek motoru
wipe the window
pencere silmek
windows
wındows
windows
(Bilgisayar) pencere

Şu çocuk sık sık bir top ile pencerelerimizi kırıyor. - That boy often breaks our windows with a ball.

Odada 2 tane pencere var. - The room has two windows.

bow window
çıkma
capture window
(Bilgisayar) yakalama penceresi
child window
(Bilgisayar) alt pencere
compound window
(İnşaat) bileşik pencere
curb window
kapı camı paneli
edit window
(Bilgisayar) düzen penceresi
info window
(Bilgisayar) bilgi penceresi
inspection window
yoklama penceresi
live window
(Bilgisayar) canlı pencere
move window
(Bilgisayar) pencere taşı
previous window
(Bilgisayar) önceki pencere
primary window
(Bilgisayar) ön pencere
receive window
(Bilgisayar) alma penceresi
reduce window to icon
(Bilgisayar) pencereyi simgeleştir
roof window
çatı penceresi
rose window
gül
rose window
gülpencere
same window
(Bilgisayar) aynı pencere
sign window
işaret camı
sign window
işaret penceresi
sliding window
sürgülü pencere
split window
(Bilgisayar) pencereyi böl
storm window
(İnşaat) çift pencere
stretch to window
(Bilgisayar) pencereyi kapla
transmit window
gönderme penceresi
trap window
çatı penceresi
windows
pencereler

Bu pencereler güneye bakıyorlar. - These windows look to the south.

Şu çocuk sık sık bir top ile pencerelerimizi kırıyor. - That boy often breaks our windows with a ball.

wood window
ahşap pencere
wooden window
ahşap pencere
bay window
cumba

Cumbayı açmak için sadece butona basmalısınız. - You have only to push the button to open the bay window.

bow window
kavisli cumba
capacitive window
kapasitif pencere
car window
araba penceresi
circular window
daire biçimli pencere
defrosting rear window
defrostlu arka cam
document window
belge penceresi
door window
kapı penceresi
dormer window
arnavut bacası
dormer window
çatı penceresi
dormer window
dam penceresi
double window
çift pencere
drop window
inme pencere
drop window
aşağı sürme pencere
french window
balkon kapısı
go window-shopping
vitrinleri seyretmek
inactive window
etkin olmayan pencere
lancet window
sivri kemerli pencere
louvered window
panjurlu pencere
oriel window
cumbalı pencere
picture window
büyük pencere
rear window
arka pencere
rose window
renkli camlarla süslü yuvarlak pencere
shielding window
ekran penceresi
shop window
vitrin

Yüzünü vitrine bastırdı. - He pressed his face against the shop window.

Mağaza vitrinindeki elbise Marie'nin dikkatini çekti. - The dress in the shop window caught Marie's eye.

show window
sergi
show window
vitrin

O, teşhir vitrinine göz attı. - She looked in at the show window.

Mary'nin bir vitrine baktığını gördüm. - I saw Mary looking into a show window.

single-sash window
tek kanatlı pencere
sliding window
sürme pencere
storm window
soğuk havaya karşı ek pencere
storm window
dış pencere
storm window
kış mevsiminde pencereye ilave olunan dış kanat
text window
metin penceresi
ticket window
bilet penceresi
transom window
vasistas
attic window
Tavan arası penceresi
butterfly window
Kelebek camı
close the window
pencereyi aç
delivery window
(Finans) Teslim aralığı

DELIVERY WINDOW SHALL BE NARROWED TO 3 DAYS WITHIN LATEST 5 DAYS BEFORE COMMENCEMENT OF LOADING BY MUTUALLY.

discount window
indirimli pencere
e-window shopper
Bir web sitesini mal ve hizmetler açısından gezmiş ama henüz alışveriş yapmamış olan kişi
enable shortcuts window
kısayollar penceresini etkinleştir
frosted window
buzlu pencere
launch window
(Teknoloji) Uzay araçlarının fırlatılışı için en uygun zaman aralığı
miss the window
(deyim) Fırsatı kaçırmak

I will never get back to you, you missed the window.

miss the window
pencere özledim
time window
zaman aralığı
time window
zaman penceresi
to close the window
pencereyi kapatmak
windows
windows
window blind
pencere storu
windowed
pencereli
windowed
(sıfat) pencereli
windowless
Penceresiz

Tom penceresiz bir ofiste çalışıyor. - Tom works in a windowless office.

English - English
A period of time when something is available

launch window; window of opportunity.

(computer science) a rectangular part of a computer screen that contains a display different from the rest of the screen
a framework of wood or metal that contains a glass windowpane and is built into a wall or roof to admit light or air
{i} opening that is in the wall or roof of a structure and is usually covered with glass letting in light and/or air; windowpane; opening; rectangular frame that appears on-screen and houses data or an application (Computers)
{n} an opening to give light to a building
{v} to make or place at windows, to open
A window is a large piece of glass along the front of a shop, behind which some of the goods that the shop sells are displayed. I stood for a few moments in front of the nearest shop window
A figure formed of lines crossing each other
The shutter, casement, sash with its fittings, or other framework, which closes a window opening
A portion of a file shown on a screen, usually appearing as a menu on top of the current page of data
An area of the screen for displaying part of the GUI of an application
To furnish with windows
An opening, usually covered by glass, in a shop which allows people to view the shop and its products from outside
{f} make or supply with windows
A framed area on the desktop that contains an application, document, icon or task
the time period that is considered best for starting or finishing something; "the expanded window will give us time to catch the thieves"; "they had a window of less than an hour when an attack would have succeeded
an opening that resembles a window in appearance or function; "he could see them through a window in the trees"
A region on a graphical desktop, the user interface for I/O with a child process of the desktop
a transparent panel (as of an envelope) inserted in an otherwise opaque material
a pane in a window; "the ball shattered the window"
a transparent opening in a vehicle that allow vision out of the sides or back; usually is capable of being opened
A rectangular area of the screen where information is displayed Windows may be a particular application, such as a document in a word processor, or a file list
A window is a space in the wall of a building or in the side of a vehicle, which has glass in it so that light can come in and you can see out. He stood at the window, moodily staring out The room felt very hot and she wondered why someone did not open a window my car window
A window is a glass-covered opening above a counter, for example in a bank, post office, railway station, or museum, which the person serving you sits behind. The woman at the ticket window told me that the admission fee was $17.50
an opening in the wall of a building (usually to admit light and air); "he stuck his head in the window"
On a computer screen, a window is one of the work areas that the screen can be divided into
An enclosed, rectangular area on a display screen Most modern operating systems and applications have graphical user interfaces (GUIs) that let you divide your display into several windows Within each window, you can run a different program or display different data
An area on the screen which displays information These can be moved or modified in shape All programs on the Mac and in Windows use windows to work
A rectangular portion of the screen which contains a particular document or program display  In current graphical-based computer systems, several windows can be available simultaneously  The user is free to move, resize, hide, or show any window
An area on the screen that displays information, including user documents as well as communications such as alert boxes and dialog boxes The user can open or close a window; move it around on the desktop; and sometimes change its size, scroll through it, and edit its contents
The window is the largest amount of data that the receiving end can accept at a given point in time
window box
a narrow box, filled with earth, placed on a windowsill and used for growing plants
window boxes
plural form of window box
window cleaner
A person whose job is to clean windows
window cleaner
A product, such as Windex, used to clean windows
window cleaners
plural form of window cleaner
window detector
a special type of comparator which provides an indication whether the input voltage is within a specified range of voltage
window dresser
A person whose job is to arrange displays in shop windows
window dressing
The goods and trimmings used in such display
window dressing
A means of creating a deceptively favourable impression of something or someone; something for appearance only

These latest modifications are mere window dressing, the same problems remain.

window dressing
The decorative display of retail merchandise in store windows
window frame
The wooden, aluminium or PVC etc. framework around a window
window frames
plural form of window frame
window licker
A mentally handicapped person

because too much of this Far-Right-Racial-Purity malarkey and you'll end up as a nation of window-lickers.

window lickers
plural form of window licker
window manager
A piece of software that manages the layout of windows on the user's display
window managers
plural form of window manager
window of opportunity
A period of time in which suitable action can achieve success
window seat
A typically soft seat placed in a recess, for a window, in a wall, and filling the recess
window seats
plural form of window seat
window treatment
A set of decorations for a window, often including curtains or blinds
window treatments
plural form of window treatment
window-dress
To decorate the window of a shop
window-dress
To give something superficial attractiveness
window-seat
A typically soft seat placed in a recess, for a window, in a wall, and filling the recess

So Michael sat all the afternoon on the window-seat telling her everything that occurred in the Lane.

window-shop
to engage in window-shopping; to browse the windows of shops with no intention of buying anything
window-shopping
The browsing of shop windows without any intention of buying
window shopping
If you do some window shopping, you spend time looking at the goods in the windows of shops without intending to buy anything
window-shopping
the activity of looking at goods in shop windows without intending to buy them
window blind
A blind for privacy or to keep out light
window film
Window film, also called window tint, is transparent plastic film or metallic laminate which is applied to glass windows. It is available in many different compositions with varying effects on the optical and mechanical properties of the underlying glass. Because window film is applied to finished glass it is easier to install and less costly than chemically altered specialty glass
window function
In signal processing, a window function (or apodization function) is a function that is zero-valued outside of some chosen interval. For instance, a function that is constant inside the interval and zero elsewhere is called a rectangular window, which describes the shape of its graphical representation. When another function or a signal (data) is multiplied by a window function, the product is also zero-valued outside the interval: all that is left is the "view" through the window. Applications of window functions include spectral analysis, filter design and beamforming
window tint
Window film, also called window tint, is transparent plastic film or metallic laminate which is applied to glass windows. It is available in many different compositions with varying effects on the optical and mechanical properties of the underlying glass. Because window film is applied to finished glass it is easier to install and less costly than chemically altered specialty glass
window box
a long narrow box for growing plants on a windowsill
window box
small box below a window for growing flowers and plants
window box
A window box is a long narrow container on a shelf at the bottom of a window and is used for growing plants. a long narrow box in which you can grow plants outside your window
window cleaner
someone whose job is to clean windows
window cleaner
someone who cleans windows for pay
window dresser
someone who decorates shop windows
window dresser
someone whose job is to arrange goods attractively in shop windows
window dressing
{i} display in the windows of stores, decoration of store windows; art and act of decorating the display windows of a store in an attractive manner; ostentatious misrepresentation intended to make favorable impression and hide something that is not pleasant
window dressing
Used in the context of general equities Trading activity near the end of a quarter or fiscal year that is designed to dress up a portfolio to be presented to clients or shareholders For example, a portfolio manager may sell losing positions in his portfolio so he can display only positions that have gained in value
window dressing
Ancillary materials that are included in a cover story or deception operation to help convince the opposition or casual observers that what they are observing is genuine
window dressing
Trading activity near the end of a quarter or fiscal year that is designed to improve the appearance of a portfolio to be presented to clients or shareholders For example, a portfolio manager may sell losing positions so as to display only positions that have gained in value
window dressing
Trading activity near the end of a quarter or fiscal year that is designed to dress up a portfolio to be presented to clients or shareholders For example, a mutual fund manager may sell losing positions in his portfolio right before his semiannual report is released so he can display only positions that have gained in value BACK TO TOP
window dressing
a showy misrepresentation intended to conceal something unpleasant
window dressing
attempt to make something look better than it really is
window dressing
Measures taken by management to make a business look as strong as possible at the balance sheet date (See Refer to page 603)
window dressing
the decoration of shop windows
window envelope
an envelope with a transparent panel that reveals the address on the enclosure
window envelope
envelope which has a small opening through which one can read the destination address
window frame
the framework that supports a window
window frame
A window frame is a frame around the edges of a window, which glass is fixed into
window gate
metal bars placed over windows to prevent thieves from entering through the window or children from falling out of the window
window oyster
marine bivalve common in Philippine coastal waters characterized by a large thin flat translucent shell
window period
The period after contracting a virus that it may not show up in your blood (up to 3 months for HIV and up to 6 months for HCV )
window period
The time between primary infection and the appearance of antibodies against an organism (seroconversion)
window period
A Window Period is the period during which a State's due-on- transfer or due-on-sale restrictions were in effect (See Section 60 4 ) (Source: FHLMC Single-Family Seller/Servicer Guide, Glossary)
window period
The time between an infection and the first positive test
window recess
depression in a wall where a window is located
window screen
screen to keep insects from entering a building through the open window
window seat
seat built into a window frame
window seat
An upholstered seat with arms but no back, originally used in the nook of a window Sometimes built into deep bay windows
window seat
On a train, bus, or aeroplane, a window seat is a seat next to a window. A seat next to a window, as in the recess of a bay window or on a bus or airplane
window seat
A window seat is a seat which is fixed to the wall underneath a window in a room
window seat
A bench built under an interior window
window seat
a bench or bench-like seat built into a window recess
window shade
an opaque window blind that can cover or uncover a window
window shade
A window shade is a piece of stiff cloth or heavy paper that you can pull down over a window as a covering. = shade. An opaque fabric mounted to cover or expose a window. (1)
window sill
base of the window
window washer
someone who washes windows
window-dressing
disapproval If you refer to something as window-dressing, you are critical of it because it is done in order to create a good impression and to prevent people from realizing the real or more unpleasant nature of someone's activities. The measures are little more than window dressing that will fade fast once investors take a hard look at them
window-dressing
Window-dressing is the skill of arranging objects attractively in a window, especially a shop window, or the way in which they are arranged
window-pane
sheet of glass, pane of glass in a window
window-shop
examine the shop windows; shop with the eyes only
window-shop
decide on things to buy while looking at different displays in store windows
window-washing
the activity of washing windows
French window
an outside door with glass panes, serving as a window and a door
Norman window
A window which has the shape of a semicircle on top of a rectangle
awning window
A window that is hung horizontally, hinged on top, so that it swings outward
bay window
a window space projecting outward from the main walls of a building and forming a bay in a room
bow window
A curved, bow-shaped window space projecting outward from the main walls of a building, similar to a bay window
cabinet window
A projecting shop window, usually with curved sides, common in the 19th century
casement window
A window that has frames hinged on the side and that opens outward
dormer-window
An upright window built from a sloping roof
electric window
A side window of a motor car that is opened and closed using electric power
french window
Alternative spelling of French window
garret window
A skylight that lies along the slope of the roof
go out the window
To vanish or cease, especially due to lack of care, attention, etc.; to be discarded, disregarded, or ignored

As the deadline approached, all attempts to keep order went out the window.

lattice window
a window with strips of metal holding small pieces of glass
launch window
The period between the earliest and latest times during which a rocket or spacecraft may be launched in order to achieve its mission
maintenance window
A prescheduled time when a system can be taken off-line for maintenance, if necessary
one-window
Describing a service operation at which all of a customer's needs may be satisfied by a single server, without waiting in a second queue
one-window
Describing the act of using such an operation
out the window
Into the class of things obsolete, superseded, or irrelevant
out the window
Made obsolete; altered drastically as a result of situational change
palette window
A window often with miniaturized graphical user interface widgets housing a collection of related tools/commands for a particular task. The contemporary behavior is for the window to be a floating palette, floating over the main document window
process window index
A statistical measure that quantifies the robustness of a thermal process
rear window
The window at the back of a car
rose window
A generic term applied to a circular window, but especially used for those found in churches of the Gothic architectural style and divided into segments by stone mullions and tracery
sash window
A window consisting of two sliding panels (sashes)
shop window
A large window at the front of a shop, behind which items for sale are displayed
show window
A windowed, street-facing compartment in which a selection of a store's merchandise is displayed
storm window
A detachable second window attached on the exterior side of a window in climates with harsh winters, to add an insulating layer of still air between the outside and inside
therapeutic window
The range of doses of a drug which are effective without being harmful
therapeutic-window
Attributive form of therapeutic window, noun
transfer window
A period of time in which soccer players may be bought or sold between professional clubs
windowed
Fitted with windows (often of a particular kind)

a bow-windowed room.

go out the window
To become insignificant or inoperative - "As soon as a third body is introduced to the Newtonian system, all lawful ordering of processes goes out the window"
miss the window
(deyim) Miss an opportunity, miss the bus, miss the boat
A window
windore
Windows
a type of operating system for computers, produced by the Microsoft Corporation, which allows users to run several programs at the same time in separate areas of the computer screen. Windows systems include Windows NT, Windows 2000, Windows 98and Windows XP. Family of software products developed by Microsoft Corp. , mainly for personal computers and workstations, that began as a graphical user interface and developed into an operating system. Version 1.0 (1985) provided a graphical user interface, multitasking, and virtual memory management; it ran on top of MS-DOS and was supported on Intel-based personal computers. Version 3.1 (1992) sold over 3 million copies in its first two months and helped establish Microsoft's dominance of the operating-system market for microcomputers. Windows 95 and Windows 98 (named for the years of their release) continued its success. Windows NT (1993), which can run on RISC-based computers as well as traditional Intel-based systems, is a high-end version of Windows intended for more powerful personal computers, workstations, and servers. Windows CE (1996) is an embedded operating system for palm PCs and other handheld devices. Microsoft continues to release new versions of its operating system: Windows 2000 for corporate-oriented computers, Windows Me (2000) for consumer-oriented computers, and in 2001 a version for both environments, Windows XP. Today Windows runs on more than 90% of all personal computers
Windows
microsoft
Windows
{i} (Computers) operating system that is based on a graphical user interface and supports multitasking (developed by Microsoft)
Windows
Microsoft Windows, an operating system with a graphical user interface that dominates the personal computer market
windowed
Having windows or openings
windowed
Occupying only a part of the screen (in a window.)
windowed
{s} with windows, having windows
windowless
having no windows, especially no external windows
windowless
without any windows
windowless
Destitute of a window
windowless
{s} having no windows, lacking windows
windows
Windows 95, 98, ME, NT, 2000, and XP are all operating systems produced by Microsoft Corporation for non-Macintosh personal computers Windows provides a graphical user interface (GUI), virtual memory management, and multitasking
windows
A family of operating systems created by Microsoft, that run on Intel based IBM compatible machines
windows
A collection of operating systems created by Microsoft Corporation Windows operating systems fall into two categories: those based upon Microsoft's original operating system, "MS-DOS" (including Windows 95, Windows 98 and Windows ME), and those based upon their newer system, Windows NT (including Windows 2000 and Windows XP) The two sets of operating system look the same to the user but are very different behind the scenes
windows
A family of operating systems for personal computers, Windows dominates the personal computer world, running, by some estimates, on 90% of all personal computers Like the Macintosh operating environment, Windows provides a graphical user interface (GUI), virtual memory management, multitasking, and support for many peripheral devices In addition to Windows 3 x and Windows 95, which run on Intel -based machines, Microsoft also sells Windows NT, a more advanced operating system that runs on a variety of hardware platforms
windows
Microsoft's GUI (Graphical User Interface) that surrounds the DOS operating system Like other GUI interfaces, such as IBM's OS/2, Unix's XWindows, and the Macintosh' System Seven, Windows allows mouse-selectable icons and menus and data-sharing between applications
windows
A generic reference to all Microsoft Windows operating system products
windows
The Operating System made by Microsoft for Personal Computers
windows
Generic name for the various operating systems in the Microsoft Windows family Windows allows PC users to employ a Graphical User Interface (GUI) for ease of use
windows
Originally introduced to provide a windowing system to MS-DOS, Microsoft Windows now exists in many incarnations, most of which have now replaced the MS-DOS subsystem entirely
windows
Trademark of Microsoft Corporation, a PC operating environment used with Microsoft's MS-DOS operating system A graphical user interface designed to facilitate multitasking; Windows is similar to Macintosh GUI but uses different application software
windows
Microsoft Corp 's operating system, i e , Windows 97, Windows 2000, Windows NT
windows
The Microsoft Windows Operating system, which runs on DOS-based PCs
windows
A powerful metaphor for how a user interacts with the computer Methaphorically, a way of "looking into" computer files, directory structures, and applications The first "windows" based operating system made widely available was the Macintosh operating system Microsoft later developed its windows-based interface, now called "Microsoft Windows "
windows
Windows is the operating system from Microsoft The Windows source code is proprietary that is, only Microsoft programmers can see it and work on it This makes Windows stable and permanent, but it requires a commitment to Microsoft and the way technology is defined by them
windows
plural of window
windows
A family of personal computer operating systems developed by Microsoft Corporation Windows 95 is currently the world's most prevalent system An older version was known as Windows 3 1 Windows NT is a more robust system intended for more demanding users See also: Microsoft Windows, Windows 95, Windows NT (Webopedia)
windows
Microsoft's popular 16-bit GUI that runs on top of DOS Windows 95, previously known as Windows 4 0 and code-named Chicago, is a 32-bit OS that integrates DOS and Windows Windows for Workgroups is Microsoft's peer-to-peer network that uses a Windows interface and NetBIOS communications
windows
A popular operating system for the IBM PC which was developed by Bill Gates This operating system paved the way for our modern user interface in which text based commands are kept to a minimum This makes the computing experience more enjoyable for all users
windows
When spelled with a capital W, Windows is short for Microsoft Windows, which is a family of operating systems for personal computers Windows dominates the personal computer world, running, by some estimates, on 90% of all personal computers The remaining 10% are mostly Macintosh computers
windows
An operating system for IBM's that offers a graphical user interface
windows
the most common operating system for personal computers, Microsoft Windows, which has a graphical user interface (GUI) that was conceived or at least inspired based on the Macintosh operating system The Mac OS was mouse-operable from the earliest edition
windows
An operating system for desktop computers, workstations, and network servers Windows provides a standard interface based on drop-down menus, windowed regions on the screen, and a pointing device such as a mouse
windows
The operating system for Personal Computers and Networked Computers Constantly 'upgraded' Commonly used version are Windows 95,Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT4, Windows XP (Home and Professional)
windows
An operating system introduced by Microsoft Corporation in 1983 Windows is a multitasking graphical user interface environment that runs on both MS-DOS-based computers (Windows and Windows for Workgroups) and as a self-contained operating system (Windows 95, Windows NT) Windows provides a standard interface based on drop-down menus, windowed regions on the screen, and a pointing device such as a mouse
windows
Operating Environment written by Microsoft It is a Graphical User Interface that runs on top of MS-DOS
windows
Windows is software that typically runs on IBM compatible microcomputers, before the Windows 95 system, it ran "on top of" DOS Since many Internet applications incorporate or use a graphical presentation, people tend to be happier running Internet applications under Windows, rather than just DOS
Turkish - English

Definition of window in Turkish English dictionary

window pane
(Denizbilim) pencere cami
windows
windows
window

  Hyphenation

  win·dow

  Turkish pronunciation

  wîndō

  Pronunciation

  /ˈwəndō/ /ˈwɪndoʊ/

  Etymology

  [ win-(")dO ] (noun.) 13th century. From Old Norse vindauga, combined from of vindr (“a wind”) (Danish, Norwegian and Swedish vind, cognate to English wind) and auga (“eye”), literally “wind-eye”. The “windows” in these times were just unglazed holes (eyes) in the wall or roof that permitted wind to pass through.

  Videos

  ... consecutive days in that time window. ...
  ... So Jim goes to the hospital nine months later, smashes the hospital window, kidnaps his own ...

  Word of the day

  ingenuous
Favorites