αναστελλω

listen to the pronunciation of αναστελλω
Greek - Turkish

Definition of αναστελλω in Greek Turkish dictionary

  Related Terms
 1. anastelo" askıya almak, ertelemek : αναστέλλω
English - Turkish

Definition of αναστελλω in English Turkish dictionary

  Related Terms
 1. sonraya bırakmak fiil : adjourn
 2. bitmek : adjourn
 3. ertele : adjourn
 4. ertelenmek : adjourn
 5. ara vermek : adjourn
 6. oturuma son vermek : adjourn
 7. (bir başka yere) geçmek : adjourn
 8. (toplantı, oturum) sona ermek, bitmek : adjourn
 9. başka yere git/ertele : adjourn
 10. başka güne bırakmak : adjourn
 11. iki celse arasındaki müddet : adjourn
 12. dağılmak adjournment ertelenme : adjourn
 13. geçmek (bir yere) fiil : adjourn
 14. son vermek (oturum vs) fiil : adjourn
 15. (fiil) ertelemek, sonraya bırakmak, son vermek (oturum vs), dağılmak, geciktirmek, geçmek (bir yere) : adjourn
 16. dağılmak fiil : adjourn
 17. geciktirmek fiil : adjourn
 18. (toplantı/oturum) sona ermek, bitmek fiil : adjourn
 19. oturuma son verme : adjourn
Greek - English

Definition of αναστελλω in Greek English dictionary

  Related Terms
 1. adjourn : αναστέλλω
 2. inhibit, abort, suspend : αναστέλλω
About αναστελλω

  Add to favorites

  Word of the day

  lucullan
Favorites