dualar

listen to the pronunciation of dualar
Türkçe - İngilizce
prayers

I want to thank everyone for their prayers. - Herkese duaları için teşekkür etmek istiyorum.

All prayers are useless. - Tüm dualar işe yaramaz.

plural of prayer
Namaz
Read by the Speaker at the beginning of each day's sitting
A careful reading of the Universal Worship manual shows that, in the Universal Worship service at least, the words Saum, Salat, and Khatum are never referred to as the "titles" of these prayers, but more like labels for a particular stage of process It may therefore be somewhat incorrect to refer to "the prayer Saum," and we definitely risk offending Muslims by saying "the Prayer Salat "
dua
{i} prayer

A prayer was said over his body. - Onun bedenine dua edildi.

He said each meeting should begin with a prayer. - Her toplantının bir dua ile başlaması gerektiğini söyledi.

dualar etme
litany
dua
pray

Tom always prays before eating. - Tom her zaman yemekten önce dua eder.

Tom prays to God once in a blue moon. - Tom kırk yılda bir Tanrı'ya dua eder.

dua
{i} invocation
dua
{i} blessing
dua
the prayer
dua
orisons
dua
orison
dua
kyrie
dua
hosanna
dua
devotions
İngilizce - İngilizce

dualar teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

dua
Supplication to Allah
dua
l agency A relationship in which a real estate agent or broker represents both parties in a transaction
dua
Prayer or supplication
dua
Directory User Agent Specified in the X 500 specification
dua
what
dua
A prayer or invocation
dua
Disaster Unemployment Assistance
dua
Directory User Agent The software that accesses the X 500 Directory Service on behalf of the directory user The directory user may be a person or another software element
dua
Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to unemployed individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States
dua
Directory User Agents, when users wish to access a directory, they use directory user agents (DUAs) These agents (DUAs) directly represent the users in accessing the information stored in the Directory
dua
Directory User Agent (standard, X 500) The software that accesses the X 500 Directory Service on behalf of the directory user The directory user may be a person or another software element See RFC1208
dua
Directory User Agent
dua
Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) ENFAS
(Osmanlı Dönemi) daavât
dua
Tanrı'ya yalvarma, yakarış
DUA
(Osmanlı Dönemi) Birisini çağırmak
DUA
(Osmanlı Dönemi) Bir kimseyi bir isimle tesmiye etmek
DUA
(Osmanlı Dönemi) Söz, kelâm
DUA
(Osmanlı Dönemi) Okumak.... Duâ ubudiyyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir. Çünkü, duâ eden adam duâsı ile gösteriyor ki: Bütün kâinata hükmeden birisi var ki, en küçük işlerime ı
DUA
(Osmanlı Dönemi) Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek
DUA
(Osmanlı Dönemi) Birisini bir şeye sevketmek
DUA
(Osmanlı Dönemi) Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak
DUA
(Osmanlı Dönemi) Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru
DUA
(Osmanlı Dönemi) Salât, namaz
Duâ
(Osmanlı Dönemi) NAMAZ
dua
Yakarı
dua
Tanrı'ya yalvarma, yakarma, dilekte bulunma sözü
dua
Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin
dua
Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin: "Pazartesi, perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu."- A. Gündüz
dualar