double coincidence of wants

listen to the pronunciation of double coincidence of wants
İngilizce - Türkçe
İsteklerin çifte tesadüfü
double coincidence of wants

  Heceleme

  dou·ble co·in·ci·dence of wants

  Türkçe nasıl söylenir

  dʌbıl kōînsîdıns ıv wônts

  Telaffuz

  /ˈdəbəl kōˈənsədəns əv ˈwônts/ /ˈdʌbəl koʊˈɪnsɪdəns əv ˈwɔːnts/

  Günün kelimesi

  aught