can sıkıcı

listen to the pronunciation of can sıkıcı
Türkçe - İngilizce

can sıkıcı teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boring I usually never finish reading books that I find boring. - Ben genellikle sıkıcı bulduğum kitapları okumayı asla bitirmem.
annoying Some people find this kind of thing annoying. - Bazı insanlar bu tür bir şeyi can sıkıcı buluyor.
embarrassing This is a bit embarrassing. - Bu biraz can sıkıcı.
tedious If life is ridiculous and absurd, be glad that it is not tedious. - Eğer hayat gülünç ve saçma ise dert etmeyin çünkü bu en azından sıkıcı değil demektir.
sullen
unexciting
worrisome
worrying
soulless
vexatious
boring, dull, dreary, bothersome, worrisome
provoking
soul destroying
bothersome Why are women such bothersome creatures? - Kadınlar niçin böyle can sıkıcı varlıklardır.
painful That's got to be painful. - Bu can sıkıcı olmalı.
displeasing
disagreeable
chippy
aggravating
annoy
dreary
troublesome
offending
irksome
dull We can talk for hours and it never gets dull. - Biz saatlerce konuşabiliriz ve asla sıkıcı olmaz.
tiresome Your friend is tiresome. - Arkadaşın can sıkıcı.
galling
{i} vexing
blah
heavy-handed
depressive
hellish
prosy
{i} bore What a bore. - Ne sıkıcı.
soul-destroying
sombre
teaser
humdrum
prose
somber
can sıkıcı biçimde
annoyingly Many children are yelling annoyingly. - Birçok çocuk can sıkıcı bir şekilde bağırıyor.
can sıkıcı konuşmak
prose
can sıkıcı tip
humdrum
can sıkıcı tip
pain in the neck
can sıkıcı öğüt
jaw
cansıkıcı
provoking
cansıkıcı
ponderous
yorucu, üzücü, can sıkıcı
exhausting, upsetting, frustrating
Türkçe - Türkçe

can sıkıcı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Üzüntü yaratan, üzücü
can sıkıcı