aptal

listen to the pronunciation of aptal
Türkçe - İngilizce
silly

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl. - Ebeveynlerinin görüşü onun kazancını aptal bir kıza harcadığı idi!

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl. - Ebeveynlerinin görüşü onun kazandıklarını aptal bir kıza harcamasıydı.

stupid

It is stupid of you to believe in him. - Ona inanman aptallıktır.

Everything too stupid to say is sung. - Söylenemeyecek kadar aptalca olan her şey söylenir.

foolish

They said the deal was foolish. - Onlar anlaşmanın aptalca olduğunu söyledi.

You've acted foolishly and you will pay for it. - Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin.

fool

A fool and his money are soon parted. - Aptal parasını çabuk harcar.

A fool and his money are soon parted. - Aptal ve parası çabuk ayrılırlar

dummy

I thought you were a dummy. - Ben senin bir aptal olduğunu düşünüyordum.

idiot

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor.

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine pachinko oynayarak tüm vaktini harcıyor.

birdbrain
dumb

He is too dumb to fear danger. - O, tehlikeden korkmayacak kadar aptaldır.

The world is full of dumb people. - Dünya aptal insanlarla dolu.

thickheaded
sheepshead
vacuous
twirp
(deyim) half-baked
schnook
(deyim) hare-brained
(deyim) goose
(deyim) goof

You goofed, didn't you? - Sen aptalca davrandın, değil mi?

Tom looks really goofy today. - Tom bugün gerçekten aptal görünüyor.

(deyim) bozo

What do you say we ditch this bozo and have some fun? - Bu aptaldan kurtulup biraz eğlenmeye ne dersiniz?

witless
nidget
ideot
half-witted
half-wit
idiotical
imbecile

This imbecile has sharp teeth. - Bu aptalın keskin dişleri var.

nong
(deyim) jackass
muddleheaded
puddinghead
(Argo) dumb ass
(Argo) nut
(Argo) jobbernowl
(Argo) harebrain
(Argo) flibbertigibbet
(Argo) rattlebrain
(Argo) sawney
(Argo) screwball
(Argo) schmo
(Argo) scatterbrain
(Argo) featherhead
(Argo) featherbrain
(Argo) bird brain
(Konuşma Dili) lamebrain
dork
(Argo) crank
(Argo) dingleberry
(Argo) dweeb
(Argo) dumbass

It's better to be alone than with some dumbass by your side. - Yalnız olmak yanında birkaç aptalla birlikte olmaktan daha iyidir.

goosey
(Konuşma Dili) dim-wit
(Argo) lunatic
blockhead
chump
cockeyed
bird-brained
barmy
daft
goofball
asses
crass
besotted
ditzy
gaby
gobemouche
fat-head
fat-headed
dorky
dumb-bell
dumbed
dunny
aptal yerine koymak
fool

Is it hard to fool you? - Seni aptal yerine koymak zor mu?

Tom didn't want to make a fool of himself. - Tom kendini aptal yerine koymak istemedi.

aptal durumuna düşürmek
(deyim) make a fool of
aptal yerine koymak
make a fool of somebody
aptal yerine koymak
(deyim) make a fool of
aptal altını
fool's gold
aptal bir şekilde
witlessly
aptal kimse
fool
aptal kutusu
Boob tube, television
aptal yerine koyma
fool of
aptal adam
galoot
aptal aptal dolaşmak
mooch
aptal aptal konuşmak
tittle tattle
aptal aşık
fancy man
aptal aşık gibi bakmak
(Konuşma Dili) caste sheep's eyes
aptal aşık gibi bakmak
(Konuşma Dili) make sheep's eyes
aptal dahi
(Pisikoloji, Ruhbilim) idiot savant
aptal durumuna düşmek
(deyim) have egg on one's face
aptal durumuna düşürmek
stultify
aptal durumuna düşürmek
score smb. off
aptal durumuna düşürmek
score off
aptal kadın
foolish woman
aptal kimse
cluck
aptal kişi
foolish person
aptal kişi
wally
aptal kutusu
boob tube
aptal numarası yapma
taradiddle
aptal numarası yapma
tarradiddle
aptal numarası yapmak
affect stupidity
aptal numarası yapmak
(deyim) play the fool
aptal numarası yapmak
play the village idiot
aptal numarası yapmak
(deyim) act the fool
aptal sarışınlık yapmak
(Argo) blonde moment
aptal tip
goosey
aptal yerine koymak
to make a fool of sb, to fool
aptal yerine koymak
befool
dili aptal
lamebrain
seni aptal
you stupid
seni aptal!
you idiot!
aptallar
geese
aptallar
fools

Fools rush in where angels fear to tread. - Aptallar düşünmeden hareket ederler.

Why do fools fall in love? - Neden aptallar aşık olur?

bana aptal dedin
you called me stupid
allah'ın belâsı aptal
damned fool
son derece aptal
deadly dull
ta ki so that even: En sade bir üslupla yazdı, ta ki en aptal okuyucu anlasın. H
in the simplest of styles, so that even the stupidest reader might understand it
yeterince aptal
(deyim) fool enough
çok aptal
a bit of a fool
Türkçe - Türkçe
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç
Küçümseme ve azarlama bildiren seslenme sözü: "Aptal, senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra
Azarlama sözü
Türk kukla oyununda dalkavuk tipi
Küçümseme belirten seslenme sözü
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
zolot
sehi
şavalak
keş
kelek
alık salık
alık
andaval
lala
aptal kutusu
Televizyon
aptal aptal
Aptal gibi, aptalca, aval aval
aptal olmak
Aptal durumda bulunmak
aptal