aptal

listen to the pronunciation of aptal
Türkçe - İngilizce

aptal teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

silly Don't be silly. You know I love you. - Aptal olma. Seni sevdiğimi biliyorsun.
stupid Haluk is either brave or very stupid. - Korkut ya cesur ya da çok aptal.
foolish Batu looked foolish. - Aykut aptal görünüyordu.
fool Korkut is acting like a fool. - Batu bir aptal gibi davranıyor.
dummy Harun is no dummy. - Harun aptal değil.
idiot Rauf is acting like an idiot. - Aykut bir aptal gibi hareket ediyor.
birdbrain
dumb People are dumb animals. - İnsanlar aptal hayvanlardır.
thickheaded Altemur is thickheaded. - Yavuz aptal.
sheepshead
vacuous
twirp
(deyim) half-baked
schnook
(deyim) hare-brained
(deyim) goose
(deyim) goof
(deyim) bozo
witless
nidget
ideot
half-witted
half-wit
idiotical
imbecile
nong
(deyim) jackass
muddleheaded
puddinghead
(Argo) dumb ass
(Argo) nut
(Argo) jobbernowl
(Argo) harebrain
(Argo) flibbertigibbet
(Argo) rattlebrain
(Argo) sawney
(Argo) screwball
(Argo) schmo
(Argo) scatterbrain "Damn it! I forget my umbrella on the train." "Scatterbrain!" - "Kahretsin! Şemsiyemi trende unuttum." "Aptal!"
(Argo) featherhead
(Argo) featherbrain
(Argo) bird brain
(Konuşma Dili) lamebrain
dork
(Argo) crank
(Argo) dingleberry
(Argo) dweeb
(Argo) dumbass
goosey
(Konuşma Dili) dim-wit
(Argo) lunatic
blockhead
chump
cockeyed
bird-brained
barmy
daft Man, don't be daft. - Dostum, aptal olma.
goofball
asses
crass
besotted
ditzy
gaby
gobemouche
fat-head
fat-headed
dorky
dumb-bell
dumbed
dunny
aptal yerine koymak
fool Korkut is acting like a fool. - Batu bir aptal gibi davranıyor.
aptal durumuna düşürmek
(deyim) make a fool of
aptal yerine koymak
make a fool of somebody
aptal yerine koymak
(deyim) make a fool of
aptal altını
fool's gold
aptal bir şekilde
witlessly
aptal kimse
fool Korkut is acting like a fool. - Batu bir aptal gibi davranıyor.
aptal kutusu
Boob tube, television
aptal yerine koyma
fool of
aptal adam
galoot
aptal aptal dolaşmak
mooch
aptal aptal konuşmak
tittle tattle
aptal aşık
fancy man
aptal aşık gibi bakmak
(Konuşma Dili) caste sheep's eyes
aptal aşık gibi bakmak
(Konuşma Dili) make sheep's eyes
aptal dahi
(Pisikoloji, Ruhbilim) idiot savant
aptal durumuna düşmek
(deyim) have egg on one's face
aptal durumuna düşürmek
stultify
aptal durumuna düşürmek
score smb. off
aptal durumuna düşürmek
score off
aptal kadın
foolish woman
aptal kimse
cluck
aptal kişi
foolish person
aptal kişi
wally
aptal kutusu
boob tube
aptal numarası yapma
taradiddle
aptal numarası yapma
tarradiddle
aptal numarası yapmak
affect stupidity
aptal numarası yapmak
(deyim) play the fool
aptal numarası yapmak
play the village idiot
aptal numarası yapmak
(deyim) act the fool
aptal sarışınlık yapmak
(Argo) blonde moment
aptal tip
goosey
aptal yerine koymak
to make a fool of sb, to fool
aptal yerine koymak
befool
dili aptal
lamebrain
seni aptal
you stupid "Why are you stupid?" "I'm not stupid." - "Neden aptalsın?" "Ben aptal değilim."
seni aptal!
you idiot! I didn't betray you, you idiot! - Sana ihanet etmedim, seni idiot!
aptallar
geese
aptallar
fools Only young children and old fools tell the truth. - Yalnızca küçük çocuklar ve yaşlı aptallar doğruyu söyler.
bana aptal dedin
you called me stupid
allah'ın belâsı aptal
damned fool
son derece aptal
deadly dull
ta ki so that even: En sade bir üslupla yazdı, ta ki en aptal okuyucu anlasın. H
in the simplest of styles, so that even the stupidest reader might understand it
yeterince aptal
(deyim) fool enough
çok aptal
a bit of a fool
Türkçe - Türkçe

aptal teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç
Küçümseme ve azarlama bildiren seslenme sözü: "Aptal, senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra
Azarlama sözü
Türk kukla oyununda dalkavuk tipi
Küçümseme belirten seslenme sözü
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
zolot
sehi
şavalak
keş
kelek
alık salık
alık
andaval
lala
aptal kutusu
Televizyon
aptal aptal
Aptal gibi, aptalca, aval aval
aptal olmak
Aptal durumda bulunmak
aptal