alfabe

listen to the pronunciation of alfabe
Türkçe - İngilizce
alphabet

Say the alphabet backwards. - Alfabeyi tersten oku.

Esperanto is written phonetically with an alphabet of 28 letters. - Esperanto, 28 harfli alfabe ile fonetik olarak yazılır.

abc's
the basic beginnings of some instruction
primer
Abc
primer; fundamentals
alphabet abece
{i} script

The Arabic script was replaced by the Roman alphabet. - Arap alfabesi, Roman alfabesiyle değiştirildi.

character

The Japanese writing system is very complicated, it has three alphabets with more than two thousand characters. - Japon yazım düzeni çok karmaşıktır, iki binden fazla karakteri olan üç tane alfabe vardır.

alfabe dışı
(Bilgisayar) whitespace
alfabe dışı karakter
(Bilgisayar) white space
alfabe harfi
letter of the alphabet
alfabe hint dili
alphabet hindi language
alfabe kod flaması
(Askeri) alphabet code flag
alfabe kodu
(Askeri) alphabet code
başka alfabe ile yazmak
transliterate
fonetik alfabe
phonetic alphabet
fonetik alfabe
phonetic script
ilerleyen alfabe sistemi
(Askeri) progressive alphabet system
sesçil alfabe
phonetic alphabet
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bir işin başlangıcı
(Osmanlı Dönemi) Okuyup yazmayı yeni öğrenecekler için başlangıç kitabı
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir lisandaki sesleri gösteren harflerin, belli bir sıraya göre dizilmiş takımı
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütününe verilen ad, abece
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad, abece
Bir işin başlangıcı: "Tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğreten odur."- H. Taner
Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap
(Hukuk) ELİFBA
abece
alfabe dışı
Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf. Türk alfabesinde bulunmayan x, w, q harfleri gibi
alfabe sırası
Eşitlik ilkesini sağlamak için uyulan düzen
alfabe sırası
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
sesçil alfabe
Bir konuşmanın ses özelliklerini ayrıntılı olarak gösteren alfabe
alfabe