kal

listen to the pronunciation of kal
İngilizce - İngilizce

kal teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Era
Strife
Türkçe - Türkçe

kal teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

(Osmanlı Dönemi) (A, uzun okunur) Söz
Söz laf
Maden külçelerinin eritilip arındırılması
Söz, lakırdı, laf
çekirge
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
Laf, söz
Koparma, sökme, kökünden söküp atma
Söz, lakırtı, laf
Bir düşünceyi anlatabilmek için art arda söylenen kelime dizisi
Koparma, sökme
(Osmanlı Dönemi) bir şeyi kökünden çekip koparmak, azletmek
(Osmanlı Dönemi) söz
KAL U KÎL
(Osmanlı Dönemi) Dedi denildi şeklindeki nakiller
KAL'
(Hukuk) Sökme, sökülme, ortadan kaldırma
KAL'
(Osmanlı Dönemi) Kendisinden iyi kalay çıkan maden
KAL'
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyi kökünden çekip koparmak
KAL'
(Osmanlı Dönemi) Azletmek. Bir tarafa ayırmak.(... İşte bak: şu cezire-i vasiada vahşi ve âdetlerine mutaassıb ve inadcı muhtelif akvamı ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-yi vahşiyanelerini def'aten kal' u ref' ederek bütün ahlâk-ı hasene ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi... M.N.)
KAL'A
(Osmanlı Dönemi) Kale. Eskiden yapılan büyük merkezlerin ve şehirlerin bulunduğu etrafı duvarlarla çevrili ve düşmanın hücumundan muhafaza edilen yüksek yerlerde inşa edilmiş yapı
KAL'A
(Osmanlı Dönemi) Hurma ağacının dibinden kesilen taze fidan
KAL'A
(Osmanlı Dönemi) Çobanın çantası
kal'a
(Osmanlı Dönemi) kale
A'KAL
(Osmanlı Dönemi) En akıllı. Pek akıllı. Daha akıllı
KIL Ü KAL
(Osmanlı Dönemi) (I ve A, uzun okunur) Dedikodu
KÎL U KAL
(Osmanlı Dönemi) Dedikodu
LÂYU'KAL
(Osmanlı Dönemi) Anlaşılmaz, akıl ermez. Akıl ile idrak olunmaz
MA'KAL
(Osmanlı Dönemi) Kale
MA'KAL
(Osmanlı Dönemi) (C: Meâkıl) Sığınacak ve saklanacak yer
MAYU'KAL
(Osmanlı Dönemi) Anlaşılır
evkemâ kâl
(Osmanlı Dönemi) söylediği gibi, söylendiği gibi, Hadîs-i Şerif lâfzı ile aynen nâkletmekte bir hatâ olma ihtimali üzerine, mesuliyetten kurtulmak için bu kelam söylenir. "Bu naklettiğim hadisin metinde yanlışım varsa, Peygamber (asm) aslında nasıl söylemiş ise aynen onu. kast ediyorum" demektir
İngilizce - Türkçe

kal teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

(Askeri) kritik unsurlar listesi (key assets list)
kal