İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
kıyaslama alıcısı
kıyaslama çözeltisi
 
kı-yas-la-ma add into favorites
1 comparison  isim
2 analogy, making an analogy
3 comparison, comparing
4 compare
5kıyaslamak equate
6kıyaslamak set against
7kıyaslamak parallel  fiil
8kıyaslamak bench marking
9kıyaslamak liken to
10kıyaslamak hold a candle to
11kıyaslamak check against
12kıyaslamak class with
13kıyaslamak to compare
More results
14 Kıyaslamak işi, mukayese
15kıyaslamak Karşılaştırmak, oranlamak, örneksemek, mukayese etmek