güneş

listen to the pronunciation of güneş
Türkçe - İngilizce

güneş teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

(isim) Sun
solar Is your religion relevant throughout the whole Solar System? - Dininiz tüm Güneş Sistemi'nde geçerli mi?
sun; sunshine; solar
sunshine Cold and dry, splendid sunshine, what beautiful winter weather! - Soğuk ve kuru, parlak güneş, ne güzel kış havası!
helio
daystar
in alnında/altında in full sun
in batması/batışı sunset, sundown
sunshine, sunlight
brightness At new moon, the Moon is lined up between the Earth and the Sun. We see the side of the Moon that is not being lit by the Sun. In other words, we see no Moon at all, because the brightness of the Sun outshines the dim Moon! - Yeni ayda, ay dünya ve güneş arasında dizilmiştir.Biz ayın güneş tarafından aydınlatılmayan tarafını görürüz. Başka bir deyişle güneşin parlaklığı loş ayı parlattığı için biz ayı hiç görmeyiz
sun up
sol
güneş gözlüğü
sunglasses Korkut left his sunglasses in his car. - Batu güneş gözlüğünü arabada bıraktı.
güneş ışığı
sunshine Cold and dry, splendid sunshine, what beautiful winter weather! - Soğuk ve kuru, parlak güneş, ne güzel kış havası!
güneş yanığı
sunburn I got a sunburn. - Güneş yanığı oldum.
güneş gözlüğü
shade Christine stayed in the shade all day, because she didn't want to get a sunburn. - Christine tüm gün gölgede kaldı, çünkü güneş yanığı olmak istemiyordu.
güneş sistemi
solar system Is your religion relevant throughout the whole Solar System? - Dininiz tüm Güneş Sistemi'nde geçerli mi?
Güneş-Dil Teorisi
Sun-Language Theory
güneş almak
to the sun
güneş banyosu
sun bath
güneş girmeyen eve doktor girer
(Atasözü) An apple a day keeps the doctor away
güneş tutulması
Solar eclipse, eclipse of the sun
Güneş mabudu
Phoebus
güneş Dil teorisi
the theory of the "Sun Language" (concerning the origin of language put forward in Turkey in the early 1930's)
güneş almak/görmek
to get the sun, get sunlight, see the sun
güneş ayı
solar month
güneş açmak
for the sun to come out, for it to become sunny
güneş açmak
to become sunny
güneş açıyor
The sun is coming out
güneş balçıkla sıvanmaz
(Atasözü) You can't hide the truth
güneş balığı
sunfish
güneş banyosu
sunbath, sunbathing
güneş banyosu yapmak
to sunbathe
güneş banyosu yapmak
sunbathe
güneş banyosu yapılan yer
solarium
güneş batmak
for the sun to set/go down/sink
güneş batması
sundown, sunset
güneş başlığı
topee
güneş dişlisi
sun gear
güneş doğmak
for the sun to rise
güneş doğması
sunrise I woke up at sunrise. - Güneş doğarken uyandım.
güneş enerjisi
sun power
güneş geçirmez
sunproof
güneş geçmek
to have a sunstroke
güneş görmek
light and sunny
güneş görmek
to be light and sunny
güneş görmek
be light and sunny
güneş gözlüğü
pair of sunglasses Ertuğrul put on a pair of sunglasses. - Ertuğrul bir güneş gözlüğü taktı.
güneş gözlüğü
sunglasses, dark glasses
güneş gözlüğü
sunglasses, shades
güneş gözlüğü
blinkers
güneş gülü
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: etyiyengiller) [syn.: güneş gülü, çiy otu, sinek kapan] round-leaved sundew
güneş gülü
sundew
güneş günü
solar day
güneş günü astr
solar day
güneş ile dünya arasındaki gezegen
inferior planet
güneş kollektörü
solar collector
güneş koruması
sun block I need sun block. - Güneş kremine ihtiyacım var.
güneş kremi
suntan cream
güneş lekesi
sun spot
güneş lekesi
sunspot Most of the surface of the Sun has a temperature of about 5400 degrees C, but in a big sunspot the temperature can drop to about 4000 degrees C. - Güneş yüzeyinin çoğu 5400 santigrat derecelik bir ısıya sahiptir ama büyük güneş lekesinde sıcaklık yaklaşık 4000 santigrat derece düşebilir.
güneş lekesinin karanlık ortası
umbra A total solar eclipse, or a complete blocking out of the Sun's light, can only be seen by those who live in the area covered by the umbra. People who live in the area of the Earth covered by the penumbra will see a partial eclipse. - Güneş tutulması ya da güneşin ışığını tam engelleme, güneş lekesinin karanlık ortasıyla kaplanmış alanda yaşayanlar tarafından görülür. Yarı gölge tarafından kaplanmış dünya alanında yaşayan insanlar bir kısmi tutulma görecektir.
güneş losyonu
suntan cream
güneş merkezli
heliocentric
güneş merkezli gezegen
primary planet
güneş olsa kimsenin üstüne doğmamak
never to think of helping others
güneş paneli
solar panel Rauf had solar panels installed on the roof of his house. - Feridun çatısının üzerine güneş paneli taktırdı.
güneş saati
sundial
güneş saati mili
gnomon
güneş sabitesi
solar constant
güneş siperliği
(araba) sun visor
güneş siperliği
eyeshade
güneş sistemi
the solar system He also discovered sunspots, the dark areas of the Sun. He saw that the planet Venus has light and dark phases just like the Moon. These discoveries provided empirical information that proved that the Sun is at the center of the Solar System, as Nicholas Copernicus had predicted. - O da güneş lekelerini, güneşin karanlık alanlarını keşfetti. O, Venüs gezegeninin ışığı olduğunu ve sadece ay gibi karanlık evreleri olduğunu gördü. Bu keşifler güneşin güneş sisteminin merkezinde olduğunu kanıtlayan deneysel bilgi sağladı, Nicholas Copercinus'un önceden bildirdiği gibi.
güneş sistemi modeli
orrery
güneş sistemi/ dizgesi
solar system Is your religion relevant throughout the whole Solar System? - Dininiz tüm Güneş Sistemi'nde geçerli mi?
güneş sonrası losyon
after sun lotion
güneş tacı
solar corona
güneş takvimi
solar calendar
güneş tanrısı
sun god
güneş tavuğu
sunbittern
güneş tedavisi
heliotherapy
güneş tekeri astr
solar disk, sun disk
güneş tentesi
sun blind
güneş tutulmak
for the sun to be eclipsed
güneş tutulması
solar eclipse There will be a total solar eclipse tomorrow. - Tam güneş tutulması yarın olacak.
güneş ve ayın hareketi ile ilgili
lunisolar
güneş vurmak
1. to have a sunstroke. 2. for the sun to shine on
güneş vurması
sunstroke
güneş yanığı
touch of the sun
güneş yanığı
sunburn, tan
güneş yanığı için bir şeyiniz var mı
Can I have something for sunburn
güneş yanığı olmuş
sunburnt
güneş yanığı olmuş
sunburned Batu got sunburned. - Tanju güneş yanığı oldu.
güneş yağı
sun lotion
güneş yılı
solar year
güneş yılı
the solar year
güneş zamanı
solar time
güneş çarpmak
to have a sunstroke
güneş çarpmak
to get sunstroke, to have sunstroke
güneş çarpmak
be sunstruck
güneş çarpması
heatstroke
güneş çarpması
heat prostration
güneş çarpması
insolation
güneş çarpması
sunstroke, heatstroke
güneş çarpması
sunstroke
güneş çarpması
touch of the sun
güneş çarpmış
sunstruck
güneş çevresinde doğudan batıya dönen
direct Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight. - Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın.
güneş çiçeği
heliotrope
güneş ışını
sunbeam
güneş ışını
sunray, sunbeam
güneş ışını
sun ray, sunbeam
güneş ışığı
sunlight, sunshine
güneş ışığı
sunlight Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight. - Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın.
güneş ışığı
sunglow
güneş ışığı
sun
güneş ışığı ile tedavi etmek
solarize
güneş şapkası
(çift katlı) sun helmet
güneş şapkası
sun hat
güneş şeklinde mücevher
sunburst
güneş şemsiyesi
parasol
güneş şemsiyesi
sunshade, parasol
güney çin güneş porsuğu
(Hayvan Bilim, Zooloji) melogale moschata sorella
güneş kırıcı
blind
batmak (güneş)
lower This technology will drastically lower the cost of solar energy. - Bu teknoloji güneş enerjisinin maliyetini şiddetle düşürecektir.
güneş kremi
sunscreen Did you put on sunscreen? - Güneş kremi sürdün mü?
güneş tutulması
eclipse There will be a total solar eclipse tomorrow. - Tam güneş tutulması yarın olacak.
güneş tutulması
eclipse of the sun
güneş ışını
sun ray
güneş ışığı
light He also discovered sunspots, the dark areas of the Sun. He saw that the planet Venus has light and dark phases just like the Moon. These discoveries provided empirical information that proved that the Sun is at the center of the Solar System, as Nicholas Copernicus had predicted. - O da güneş lekelerini, güneşin karanlık alanlarını keşfetti. O, Venüs gezegeninin ışığı olduğunu ve sadece ay gibi karanlık evreleri olduğunu gördü. Bu keşifler güneşin güneş sisteminin merkezinde olduğunu kanıtlayan deneysel bilgi sağladı, Nicholas Copercinus'un önceden bildirdiği gibi.
güneş enerjisi
solar energy This technology will drastically lower the cost of solar energy. - Bu teknoloji güneş enerjisinin maliyetini şiddetle düşürecektir.
güneş görmeyen
sunless
güneş gözlüğü
sun glasses
güneş pili
solar cell
güneş tutulması
total eclipse of the sun
güneş ışını
sun beam
güneş şemsiyesi
sunshade
Güneş enerjisi
solar power Solar power is a clean source of energy. - Güneş enerjisi temiz bir enerji kaynağıdır.
Güneş gözlüğü
shades
Güneş kremi
suncream
Güneş kremi
suntan lotion
Güneş ışını
sunray
batan güneş
sunset We took a walk on the beach just before sunset. - Güneş batmadan önce sahilde bir yürüyüş yaptık.
doğan güneş
rising sun
güneş tutulması
solar eclipses
güneş ışığı
sun light
Aydınlık ve güneş tanrısı
Mithras
Filistin güneş kuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Nectariniidae) palestine sunbird
Greenwich ortalama güneş zamanı
Greenwich mean time
ay güneş
lunisolar
başına güneş geçmek
to get sunstroke
bir çift güneş gözlüğü rica ediyorum
I would like a pair of sunglasses
bol güneş alan oda
sun parlor
gerçek güneş
true sun
gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
güneş gözlüğü
blinker
güneş ışığı
daylight A large bathroom with natural daylight belongs to this apartment. - Doğal gün ışığı olan büyük bir banyo bu daireye aittir.
halkalı güneş tutulması
annular eclipse The eclipse type that occurs when the Moon is at its farthest distance from the Earth is an annular eclipse. The Moon then appears too small to completely block out the disk of the Sun. - Ay dünyadan en uzak mesafede olduğunda meydana gelen tutulma tipi halkalı güneş tutulmasıdır. Ay sonra güneş diskini tamamen engellemek için çok küçük görünür.
kuvvetli güneş ışığı
sunburst
ortalama güneş
mean sun
ortalama güneş saati
mean time
yakıcı güneş ışığı
sunglow
yalancı güneş
parhelion
Türkçe - Türkçe

güneş teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı
Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
afitap
mihr
(Osmanlı Dönemi) DUHA
şems
(Osmanlı Dönemi) MEHR
(Osmanlı Dönemi) MEHAT
(Osmanlı Dönemi) SAK'A
mihs
hurşit
gün
güneş gözlüğü
Güneş gözlüğü, güçlü ışığın göze ulaşmasını engelleyen renkli veya köyü lenslerden meydana gelen çeşitli biçimlerde görme cihazlarıdır
güneş tacı
(Astronomi) Güneş atmosferinin yoğunluğu çok düşük ve çok sıcak en dış katmanı, korona
güneş tutulması
(Astronomi) Ay'ın, Yer ile Güneş arasına girmesinden dolayı Güneş'in yeryüzünden kararmış olarak görünmesi
güneş banyosu
Vücudun her yanını veya bir bölümünü güneş ışınlarına tutma, güneşlenme
güneş dil teorisi
Dilin türeyişi felsefesi, psikolojisi ve sosyolojisi alanında Atatürk döneminde ortaya atılan bir kuram
güneş gözlüğü
Gözü güneş ve çeşitli tabiat olaylarından korumaya yarayan alet
güneş günü
Güneş'in, Yer'in bir noktasındaki meridyen düzlemine arka arkaya iki kez girmesi için geçen zaman
güneş hayvancıkları
Kök bacaklılardan, ışın biçimindeki yalancı bacaklarıyla hareket eden bir hücreli hayvanlar takımı, günsüler
güneş kremi
Güneşlenme sırasında cildin kurumasını, aşırı yanmasını ve çatlamasını önleyen bir tür özel krem
güneş lekeleri
Güneş yüzeyinde görülen siyah benekler
güneş saati
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
güneş sistemi
Güneşle gezegenlerin oluşturdukları dizge
güneş sütü
Güneşlenme sırasında cildin kurumasını önleyen, koruyucu, beyaz renkli bir tür makyaj malzemesi
güneş tacı
Güneş atmosferinin alevli bölümü
güneş takvimi
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
güneş tekeri
Güneşin gökyüzündeki iz düşümü olan parlak daire
güneş yanığı
Güneş ışınlarının insan teninde yaptığı esmerlik
güneş yağı
Güneşlenme sırasında cildin daha çabuk koyulaşması için kullanılan bir tür yağlı sıvı
güneş yılı
Güneşin görünürdeki yıllık hareketine göre tanımlanan yıl
Güneş ışığı
gün
Güneş tutulması
küsuf
Güneşler
(Osmanlı Dönemi) ARAİS
güneşler
(Osmanlı Dönemi) şümûs
ruşen güneş
ünlü viola virtüozumuz