Turkish - English

 1. pattern
 2. figure isim
 3. art drawing
 4. design, pattern, figure; drawing
 5. pattern design Tekstil
 6. design isim
 7. ornament Tekstil
 8. texture Askeri
 9. design, pattern
 10. drawing
 11. back Bilgisayar
 12. tile Bilgisayar

Turkish - Turkish

 1. Bir kumaşı süsleyen şekiller
 2. Fr. Eşyanın, rengini göstermeden, yalnız şeklinin bir satıh üzerine çizilmişi
 3. Desen yapma sanatı
 4. Tahta, çini, kumaş, kâğıt gibi yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir
 5. Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi
 6. Renksiz çizim

Favorites

About This Word