deneme

listen to the pronunciation of deneme
Turkish - English

Definition of deneme in Turkish English dictionary

 1. try
 2. try out
 3. essay Write an essay on "Friendship". - "Dostluk" üzerine bir deneme yaz.
 4. touch isim
 5. experiment The experiment failed. - Deneme başarısız oldu.
 6. go isim
 7. fling isim
 8. taste
 9. probing
 10. try-out
 11. on trial
 12. shakedown
 13. attempted Bilgisayar
 14. dissertation
 15. run Tıp
 16. retries Bilgisayar
 17. essaying
 18. practice isim
 19. testing
 20. probation
 21. competition
 22. proof
 23. trial Through trial and error, he found the right answer by chance. - Deneme yanılma yoluyla doğru cevabı buldu.
 24. shy
 25. shot
 26. pilot
 27. experimentation
 28. crack
 29. tentative
 30. workout isim
 31. whack isim
 32. boss
 33. bash isim
 34. proving
 35. lit. essay
 36. experiment, test
 37. test; shakedown; attempt, try; essay
 38. study isim
 39. effort
 40. dissertation#
 41. (araç) shakedown
 42. Experimenting (machine translation).
 43. Related Terms
 44. prove : denemek
 45. put : denemek
 46. experience : denemek
 47. chance Harun didn't get a chance to even try. - Harun deneme fırsatı bile bulamadı. : denemek
 48. to test, try; to experiment (with) : denemek
 49. to try, to attempt, to essay, to have a stab at; to test; to try sb/sth out; (giysi) to try sth on : denemek
 50. take a chance : denemek
 51. test Neil Armstrong was a test pilot when he was chosen to be an astronaut. - Neil Armstrong astronot olmak için seçildiğinde deneme pilotuydu. : denemek
Turkish - Turkish

Definition of deneme in Turkish Turkish dictionary

 1. azmun
 2. prova
 3. ese
 4. TECRİB Hukuk
 5. Denemek işi, sınama, deneyim: "Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için, ilk deneme fabrikayı biribirine kattı."- H. Taner
 6. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
 7. Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan eser: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay
 8. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü: "Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır."- N. Cumalı
 9. Denemek işi, sınama, tecrübe
 10. Son biçimi bulmamış, taslak durumunda olan eser
 11. En büyük ustası Montaigne olan yazı türü
 12. Related Terms
 13. DERB : Denemek
 14. Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek: "Öne yatıp hayvanın boynuna sarılmayı deniyor."- H. Taner : denemek
 15. Başarmak amacıyla bir işe başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek: "Ayağa kalkarak üç adım ötedeki musluğa kadar gitmeyi denedi."- P. Safa : denemek
 16. Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek : denemek
 17. Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek : denemek
About deneme
Favorites