İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
araştırma, geliştirm..
bedava ücretsiz dene..
bir deneme de bulunm..
bir deneme yazısını ..
bir fabrikanın denem..
birini deneme sureti..
bir tesisin deneme ç..
bir şey üzerinde den..
deneme alanı
deneme alanı / sahas..
deneme aleti
deneme aleti / cihaz..
deneme amaçlı
deneme amaçlı fabrik..
deneme aşaması
deneme aşamasında
deneme bandı
deneme baskısı
deneme basıncı
deneme bazında
deneme cihazı
deneme davası
deneme dersi
deneme devresi
deneme filmi
deneme grubu
deneme hayvanı
deneme için
deneme için çalıştır..
deneme işleri
deneme işletmesi
 
de-ne-me
TR 
add into favorites
1 trial  isim
2 try
3 try out
4 essay
5 touch  isim
6 experiment
7 go  isim
8 fling  isim
9 dissertation
10 try-out
11 practice  isim
12 testing
13 experimentation
14 test
15 shy
16 pilot
17 crack
18 proof  isim
19 shot
20 essaying
21 proving
22 test; shakedown; attempt, try; essay
23 bash  isim
24 workout
25 assay  isim
26 dissertation#
27 whack  isim
28 boss
29 study
30 tentative
31 (araç) shakedown
32 effort  isim
33 retries  Bilgisayar
34 probation
35 attempted  Bilgisayar
36 on trial
37 experience
38 probing
39 shakedown
40 taste
41 run  Tıp
42 experiment, test
43 lit. essay
44 attempt
45denemek prove
46denemek put
47denemek chance
48denemek to try, to attempt, to essay, to have a stab at; to test; to try sb/sth out; (giysi) to try sth on
49denemek try on, trying on. trying a dress on - elbise denemek. trying a pair of shoes on - ayakkabı denemek
50denemek to test, try; to experiment (with)
51denemek take a chance
52denemek condition
53denemek try of
54denemek sample
55denemeler tries
56denemek approve
57denemek have a stab at
58denemek have a shy at
59denemek have a go at
60denemek give it a shot
61denemek give it a try
62denemek try one's hand
63denemek have a try
64denemek try on
65denemek take a whack at
66denemek put to the touch
67denemek endeavor
68denemek have a go
69denemek (elbise) try on
70denemek stab
71denemeler attempts
72denemeler essays
More results
73 azmun
74 prova
75 ese
76 TECRİB  Hukuk
77 Denemek işi, sınama, deneyim:"Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için, ilk deneme fabrikayı biribirine kattı."- H. Taner
78 Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
79 Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan eser:"İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay
80 Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü:"Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır."- N. Cumalı
81 Denemek işi, sınama, tecrübe
82 Son biçimi bulmamış, taslak durumunda olan eser
83 En büyük ustası Montaigne olan yazı türü
84Denemek DERB
85denemek Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek:"Öne yatıp hayvanın boynuna sarılmayı deniyor."- H. Taner
86denemek Başarmak amacıyla bir işe başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek:"Ayağa kalkarak üç adım ötedeki musluğa kadar gitmeyi denedi."- P. Safa
87denemek Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek
88denemek Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
More results