Turkish - English

 1. trial isim
 2. try out
 3. essay
 4. touch isim
 5. experiment
 6. go isim
 7. fling isim
 8. dissertation
 9. try-out
 10. practice isim
 11. testing
 12. experimentation
 13. shy
 14. pilot
 15. crack
 16. proof isim
 17. shot
 18. essaying
 19. proving
 20. test; shakedown; attempt, try; essay
 21. bash isim
 22. workout
 23. assay isim
 24. dissertation#
 25. whack isim
 26. boss
 27. study
 28. tentative
 29. (araç) shakedown
 30. effort isim
 31. retries Bilgisayar
 32. probation
 33. attempted Bilgisayar
 34. on trial
 35. probing
 36. shakedown
 37. taste
 38. run Tıp
 39. experiment, test
 40. lit. essay
 41. try fiil denemek
 42. prove denemek
 43. put denemek
 44. experience denemek
 45. chance denemek
 46. test denemek
 47. to try, to attempt, to essay, to have a stab at; to test; to try sb/sth out; (giysi) to try sth on denemek
 48. try on, trying on. trying a dress on - elbise denemek. trying a pair of shoes on - ayakkabı denemek denemek
 49. to test, try; to experiment (with) denemek
 50. take a chance denemek

Turkish - Turkish

 1. azmun
 2. prova
 3. ese
 4. TECRİB Hukuk
 5. Denemek işi, sınama, deneyim: "Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için, ilk deneme fabrikayı biribirine kattı."- H. Taner
 6. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
 7. Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan eser: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay
 8. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü: "Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır."- N. Cumalı
 9. Denemek işi, sınama, tecrübe
 10. Son biçimi bulmamış, taslak durumunda olan eser
 11. En büyük ustası Montaigne olan yazı türü
 12. DERB Denemek
 13. Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek: "Öne yatıp hayvanın boynuna sarılmayı deniyor."- H. Taner denemek
 14. Başarmak amacıyla bir işe başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek: "Ayağa kalkarak üç adım ötedeki musluğa kadar gitmeyi denedi."- P. Safa denemek
 15. Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek denemek
 16. Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek denemek

Images

About This Word

  Common Collocations deneme süresi, deneme sürüşü
  Word of the day defalcate

Favorites