Turkish - English

 1. trial isim
 2. try out
 3. essay
 4. touch isim
 5. experiment
 6. go isim
 7. fling isim
 8. dissertation
 9. try-out
 10. practice isim
 11. testing
 12. experimentation
 13. shy
 14. pilot
 15. crack
 16. proof isim
 17. shot
 18. essaying
 19. proving
 20. test; shakedown; attempt, try; essay
 21. bash isim
 22. workout
 23. assay isim
 24. dissertation#
 25. whack isim
 26. boss
 27. study
 28. tentative
 29. (araç) shakedown
 30. effort isim

Turkish - Turkish

 1. azmun
 2. prova
 3. ese
 4. TECRİB Hukuk
 5. Denemek işi, sınama, deneyim: "Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için, ilk deneme fabrikayı biribirine kattı."- H. Taner
 6. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
 7. Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan eser: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay
 8. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü: "Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır."- N. Cumalı
 9. Denemek işi, sınama, tecrübe
 10. Son biçimi bulmamış, taslak durumunda olan eser
 11. En büyük ustası Montaigne olan yazı türü
 12. DERB (Denemek)
 13. Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek: "Öne yatıp hayvanın boynuna sarılmayı deniyor."- H. Taner (denemek)
 14. Başarmak amacıyla bir işe başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek: "Ayağa kalkarak üç adım ötedeki musluğa kadar gitmeyi denedi."- P. Safa (denemek)
 15. Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek (denemek)
 16. Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek (denemek)

Favorites

About This Word