deneme

listen to the pronunciation of deneme
Türkçe - İngilizce

deneme teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

{i} try
{i} trial The trial was fair. - Deneme adildi.
test Neil Armstrong was a test pilot when he was chosen to be an astronaut. - Neil Armstrong astronot olmak için seçildiğinde deneme pilotuydu.
try out
essay You were supposed to write a 300-word essay by today. - Bugüne kadar 300 kelimelik bir deneme yazman gerekiyordu.
experiment The experiment failed. - Deneme başarısız oldu.
probing
experience
essaying
on trial
taste
(Tıp) run
(Bilgisayar) retries
(Bilgisayar) attempted
try-out
attempt The man's third attempt to stop smoking ended in failure. - Adamın sigarayı bırakmak için yaptığı üçüncü deneme başarısızlıkla son buldu.
shakedown
testing
dissertation
pilot Neil Armstrong was a test pilot when he was chosen to be an astronaut. - Neil Armstrong astronot olmak için seçildiğinde deneme pilotuydu.
crack
shot
assay
experimentation
bash
(araç) shakedown
probation
proof
proving
practice
whack
tentative
effort
study
workout
touch
test; shakedown; attempt, try; essay
lit. essay
go
fling
experiment, test
stab
competition
shy
dissertation#
boss
deneme baskısı
(Askeri,Sanat) proof
deneme niteliğinde
tentative
deneme alanı
(Bilgisayar) test area
deneme alanı
testing ground
deneme amaçlı
(Askeri) tentative
deneme ateşi
(Askeri) trial fire
deneme atımı
(Askeri) trial shot
deneme deseni
(Gıda) experimental design
deneme harmanı
(İnşaat) trial batch
deneme için
on trial
deneme kuyusu
trial pit
deneme kuyusu
test pit
deneme maketi
breadboard model
deneme olarak
tentative
deneme sayfası
(Bilgisayar) test page
deneme sayısı
(Bilgisayar) retries
deneme süresi
probationary
deneme süresi
period of probation
deneme sürümü
trial version
deneme topu
(Askeri) test piece
deneme yapmak
trial The trial was fair. - Deneme adildi.
deneme yapmak
test Korkut has to do better on the next test or he'll fail my class. - Batu bir sonraki sınavda daha iyi yapmak zorunda yoksa benim dersimde başarısız olacak.
deneme yapmak
try
deneme yapmak
try out
deneme yayını
(Televizyon) pilot Neil Armstrong was a test pilot when he was chosen to be an astronaut. - Neil Armstrong astronot olmak için seçildiğinde deneme pilotuydu.
deneme çukuru
(İnşaat,Teknik) trial pit
deneme çukuru
test pit
deneme-yanılma
trial and error The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.
deneme-yanılma
trial-and-error The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.
deneme işletmesi
(Mühendislik) trial run
deneme yazısı
of essays
deneme alanı
proving ground
deneme aleti
testing apparatus
deneme amaçlı fabrika
pilot plant
deneme atışı
(Askeri) test-fire
deneme bacası
test shaft
deneme balonu
trial balloon
deneme bandı
control strip
deneme basıncı
test pressure
deneme cihazı
tester
deneme duvarı
(Askeri) training wall
deneme evliliği
trial marriage
deneme eşlemi
(Sinema) rush print
deneme filmi
screen test
deneme filmi
test film
deneme filmi
pilot film
deneme filmi çekmek
screen test
deneme gerilmesi
proof stress
deneme gücü
testing power
deneme halinde
on probation
deneme için çalıştırma
test run
deneme işleri
testing operations
deneme kabini
fitting room I would like to try it. Where is the fitting room? - Onu denemek istiyorum. Deneme kabini nerede?
deneme kazığı
test pile
deneme kazığı
trial pile
deneme kazığı
test piling
deneme kesiti
test section
deneme kopyası
(Bilgisayar) test copy
deneme kopyası
(Sinema) check print
deneme kopyası
rush print
deneme kuruluşu
pilot plant
deneme kuvveti
(Askeri) test force
deneme kuyusu
test pit, trial pit
deneme makinesi
testing machine
deneme niteliğinde
experimental
deneme niteliğinde
probationary
deneme okulu
pilot school
deneme olarak
tentatively
deneme paketi
test pack
deneme parçası
test strip
deneme pilotu
test pilot Neil Armstrong was a test pilot when he was chosen to be an astronaut. - Neil Armstrong astronot olmak için seçildiğinde deneme pilotuydu.
deneme program
(Bilgisayar) pilot program
deneme programı
test program
deneme roketi
(Havacılık) test rocket
deneme seferi
sea trial
deneme sondajı
exploratory boring
deneme standardı
testing nominative
deneme süreci
testing period
deneme süresi
qualifying period
deneme süresi
probationary period
deneme süresi
probation period
deneme süresi
probation
deneme süresi
trial period
deneme süresi bitip sözleşme yapmak
take up one's indentures
deneme sürüşü
test drive
deneme sürüşü yapmak
test drive
deneme sıklığı
(Tıp) testing frequency
deneme sınavı
(Dilbilim) pilot test
deneme tahtası
1. guinea pig, patient used for experimentation or training. 2. thing used for practice
deneme tahtası
something or somebody which is treated as a plaything
deneme tapası
test plug
deneme tesisi
pilot plant
deneme tüneli
wind tunnel
deneme tüneli
pilot shaft
deneme tüneli
(Madencilik) exploratory adit
deneme uzunluğu
test length
deneme uçuşu
(Askeri,Havacılık,Teknik) check flight
deneme uçuşu
(Havacılık) test fly
deneme uçuşu
trial flight, test flight
deneme uçuşu
shakedown flight
deneme uçuşu
test flight
deneme uçuşu
proving flight
deneme uçuşu pilotu
test pilot Neil Armstrong was a test pilot when he was chosen to be an astronaut. - Neil Armstrong astronot olmak için seçildiğinde deneme pilotuydu.
deneme verisi
test data
deneme voltajı
testing voltage
deneme yanılma yöntemi
trial and error The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.
deneme yanılmayla öğrenmek
to learn by trial and error
deneme yazarı
essayist
deneme yordamı
test routine
deneme yükü
test load
deneme zarfı
testing envelope
deneme çekimi
test shot
deneme çukuru
test pit, trial pit
deneme ürünü
tester
denemeler
essays Why did I hate to write essays? - Neden denemeler yazmaktan nefret ettim?
klinik deneme
(Tıp) clinical trial
denemeler
attempts
denemeler
tries
araştırma, geliştirme, deneme ve değerlendirme
(Askeri) research, development, test and evaluation
elbise deneme odası
fitting room I would like to try it. Where is the fitting room? - Onu denemek istiyorum. Deneme kabini nerede?
hareketli deneme
dynamic probing
ilk deneme
baptism
klinik deneme formülü
(Tıp) clinical trial formula
laboratuvar deneme odası
(Çevre) laboratory test chamber
maket üzerinde deneme
model test
mecburi iniş deneme tankı
(Havacılık) free-launching tank
mecburi iniş deneme tankı
(Havacılık) ditching tank
model deneme
model testing
program deneme
program testing
temsili deneme yanılma
(Pisikoloji, Ruhbilim) vicarious trial and error
toplam deneme
(Bilgisayar) total retries
zorlu deneme
acid test
zorlu deneme
crucible
ön deneme
preliminary test
Türkçe - Türkçe

deneme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

En büyük ustası Montaigne olan yazı türü
Denemek işi, sınama, deneyim: "Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için, ilk deneme fabrikayı biribirine kattı."- H. Taner
Son biçimi bulmamış, taslak durumunda olan eser
Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
Denemek işi, sınama, tecrübe
Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü: "Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır."- N. Cumalı
Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan eser: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay
(Hukuk) TECRİB
azmun
ese
prova
deneme baskısı
Baskı öncesi kontrol edilip, hataların bulunup düzeltilmesi maksadıyla hazırlanan baskı
deneme baskısı
DENEME BASKıSı: Baskı öncesi kontrol edilip, hataların bulunup düzeltilmesi maksadıyla hazırlanan baskı
deneme hayvanı
Meranın verimi veya mera üzerinde uygulanan ıslah ve amenajman işlemlerinin etkileri hakkında bilgiler edinmek amacıyla otlatılan ve canlı ağırlık artışı veya süt verimi devamlı şekilde ölçülen hayvan
deneme tahtası
Üzerinde bilgisizce, tedavi, onarım gibi işler yapılan kimse veya şey
deneme yayını
Radyo, televizyon gibi haberleşme araçlarının başlangıçta işe alışmak ve daha verimli olmak üzere yaptıkları kısa süreli yayın
deneme