düşüncesiz

listen to the pronunciation of düşüncesiz
Türkçe - İngilizce

düşüncesiz teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

thoughtless Thoughtless speech may give rise to great mischief. - Düşüncesiz konuşma büyük zarara neden olabilir.
inconsiderate I didn't mean to be inconsiderate. - Düşüncesiz olmak istemedim.
rash
brusque
freewheeling
careless
indiscreet
incautious
impulsive Ertuğrul is very impulsive. - Ertuğrul çok düşüncesiz.
injudicious
out of turn
unworried; carefree
thoughtless, inconsiderate, tactless
thoughtless, tactless, inconsiderate, imprudent, impulsive, indiscreet, unthinking, injudicious; reckless, rash, heedless, incautious, impetuous, unkind, cavalier; unworried, carefree
imprudent
blindfold
ill judged
unmindful
mindless
flighty
blind
ill advised
gauche
heady
half baked
headlong
{s} reckless
{s} witless
heedlessly
insensitive
unkind
ill-advised
half cocked
brash
cavalier
hoitytoity
feckless
ill-judged
incogitant
{s} unreflecting
{s} unadvised
{s} unthinking
illadvised
without tact
{s} wanton
brute
{s} hasty
gormless
precipitate
{s} slapdash
{s} tactless
düşüncesiz, kaygısız, rahat yaşayanlar
careless, carefree, comfortable residents
düşüncesiz kimse
harum scarum
Türkçe - Türkçe

düşüncesiz teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Düşünmeden davranan, anlayışsız
Tasasız, kaygısız
Düşüncesi olmayan
(Osmanlı Dönemi) AHAFF
düşüncesiz