çevirme

listen to the pronunciation of çevirme
Turkish - English

Definition of çevirme in Turkish English dictionary

 1. enclosure isim
 2. translated
 3. surround isim
 4. spin isim
 5. rendering
 6. roll Bilgisayar
 7. inversion Muzik
 8. twist
 9. skew Televizyon
 10. interpretation Dilbilim
 11. assembling
 12. derivation Jeoloji
 13. envelopment
 14. diversion
 15. converting isim
 16. slue isim
 17. slew isim
 18. casing Jeoloji
 19. turning movement Askeri
 20. translation
 21. rotation, turning; changing
 22. turning; conversion
 23. assembly , flip
 24. (bilgisayar) assembly
 25. translating; translation
 26. enclosure,inclosure
 27. rotation isim
 28. inclosure isim
 29. conversion isim
 30. turning
 31. Twirling (machine translation).
 32. Releted Terms
 33. translate fiil : çevirmek
 34. turn : çevirmek
 35. avert fiil : çevirmek
 36. interpret fiil : çevirmek
 37. send back : çevirmek
 38. encompass : çevirmek
 39. turn to : çevirmek
 40. reverse : çevirmek
 41. put into : çevirmek
 42. overturn : çevirmek
 43. revoke : çevirmek
 44. revolve about : çevirmek
 45. close : çevirmek
 46. rotate : çevirmek
 47. revolve around : çevirmek
 48. make over : çevirmek
 49. commutate : çevirmek
 50. hold up : çevirmek
 51. convert into : çevirmek
Turkish - Turkish

Definition of çevirme in Turkish Turkish dictionary

 1. tercüme
 2. ATF
 3. Bir dilden başka dile çevrilmiş, tercüme
 4. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma
 5. Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi
 6. Çevirmek işi, tedvir
 7. çevresi duvar ya da çitle çevrilmiş küçük bahçe
 8. Kuzu, oğlak gibi hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay
 9. Kuzu, oğlak gibi hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi
 10. Tavuk eti, patlıcan ve pirinçle yapılan bir yemek
 11. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, kuşatma, ihata
 12. Etrafı çitle çevrilmiş küçük bahçe
 13. Releted Terms
 14. çalkalamak : Çevirmek
 15. tercüme etmek : Çevirmek
 16. Döndürerek hareket ettirmek : çevirmek
 17. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek : çevirmek
 18. Yönetmek, idare etmek : çevirmek
 19. Çevrilemek, tevil etmek : çevirmek
 20. Kötü bir duruma getirmek : çevirmek
 21. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek : çevirmek
 22. Oynamak : çevirmek
 23. Bir dilden başka bir dile aktarmak, tercüme etmek : çevirmek
 24. Hile, dolap, dalavere gibi dürüst olmayan davranışlar için yapmak : çevirmek
 25. Kötü bir duruma getirmek. Çeviri yapmak: "Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş."- M. Ş. Esendal : çevirmek
 26. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek : çevirmek
 27. Geri göndermek : çevirmek
 28. Yönetmek, idare etmek: "Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor."- H. Taner : çevirmek
 29. Döndürerek hareket ettirmek: "Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi."- S. F. Abasıyanık : çevirmek
 30. Bir şeyin yönünü değiştirmek: "Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi."- Y. Z. Ortaç. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek: "Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu."- Ö. Seyfettin : çevirmek
 31. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Çevrilemek, tevil etmek : çevirmek
 32. Hile, dolap, dalavere gibi dürüst olmayan davranışlar için yapmak: "Bendenize şikâyetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını bilmeleri neticesidir."- Atatürk : çevirmek
 33. Kâğıt oyunu oynamak : çevirmek
 34. Bir durumdan başka duruma geçmek : çevirmek
 35. Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek : çevirmek
 36. Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak : çevirmek
 37. Bir şeyin yönünü değiştirmek : çevirmek
About çevirme

  Hyphenation

  çe·vir·me

  Add to favorites

  Word of the day

  imbricate
Favorites