çark

listen to the pronunciation of çark
Türkçe - İngilizce
{i} wheel

Mary uses a potter's wheel. - Mary bir çömlekçinin çarkını kullanıyor.

Water power turns the wheel. - Çarkı su gücü çeviriyor.

impeller
wheel (of a machine)
wheel; lathe; flywheel, gear wheel; paddle wheel; grindstone; machine, machinery
(Askeriye) wheel, wheeling (a turning movement of troops or ships)
drive wheel, driving wheel
runner
flywheel
handwheel
cogwheel
barrel
rotor
disk
gear
aboutface
abstains
countermarch
çark mili
with wheels
çark dişi
cog
çark etme
wheel
çark etmek
1. (Askeriye) (for troops, ships) to wheel in (a given direction). 2. to turn to (a given direction)
çark etmek
circle
çark etmek
swing
çark etmek
pivot
çark etmek
wheel
çark etmek
turn
çark etmek
to wheel
çark gibi dönen
rotatory
çark kanadı
paddle
çark kayışı
driving belt
çark mandalı
pawl
çark çevirmek
to circle, go in circles
dişli çark
cog
konik çark  
bevel wheel
eksen. çark veya çıkrık ortasındaki mihver
axis. axis in the middle of the wheel or windlass
aktarma çark
transfer wheel
avara çark
idler, idler wheel
avara çark
idler wheel
birinci çark
first wheel
dişli ufak çark
roulette
dişli çark
sprocket wheel
dişli çark
cogwheel
dişli çark
cogwheel, gearwheel
dişli çark
gearwheel
dişli çark düzeni
cogwheel drive
dişli çark mandalı
ratchet
dişli çark mandalı
ratch
düz dişli çark
spur wheel
hareketli dişli çark
sliding ring
ikinci çark
second wheel
istihbarat çark programı idarecisi
(Askeri) dissemination program manager
kanatlı çark
paddle wheel
kepçeli çark
scoop wheel
kesici çark
(İnşaat) cutter disk
konik çark
bevel wheel
küçük çark
pinion
mandal (mandallı çark için)
ratchet
mandallı çark
ratchet wheel
merkezi çark
sun wheel
nazım çark
balance wheel
torna çark
(Askeri) turning gear
yarım çark hareketi
(binicilik) caracole
zincir dişli çark
chain wheel
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Dönerek işleyen âlet
(Osmanlı Dönemi) Baht. Talih. şans
(Osmanlı Dönemi) Bir makinenin dönen tekerleği, çok zaman bu tekerlek makineyi çalıştırır. Her çeşit tekerlekli makine
(Osmanlı Dönemi) Koz: Birbiri içinde dönen feleklerden mürekkeb kâinat, felek, eflâk
(Osmanlı Dönemi) Vapur, değirmen ve dolap çarkı
(Osmanlı Dönemi) f. (Çarh-Çerh) Dönen pervaneli tekerlek
Herhangi bir kıtanın, biçimini ve düzenini bozmadan kanatlarından biri çevresinde dönerek yön değiştirmesi
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
Herhangi bir askerî kıtanın, biçimini ve düzenini bozmadan kanatlarından biri çevresinde dönerek yön değiştirmesi
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası: "Çarklar dönüyor, küçük çark büyüğünü döndürüyor."- S. F. Abasıyanık
çark etmek
sağa veya sola doğru yön değiştirmek
çark etmek
Geri dönmek
Çarklar
(Osmanlı Dönemi) NEKÂYAT
çark