Turkish - English

 1. abstains
 2. handwheel isim
 3. cogwheel isim
 4. barrel isim
 5. impeller
 6. rotor isim
 7. disk
 8. countermarch
 9. wheel isim
 10. runner isim
 11. (Askeriye) wheel, wheeling (a turning movement of troops or ships)
 12. drive wheel, driving wheel
 13. flywheel
 14. wheel (of a machine)
 15. wheel; lathe; flywheel, gear wheel; paddle wheel; grindstone; machine, machinery

Turkish - Turkish

 1. Koz: Birbiri içinde dönen feleklerden mürekkeb kâinat, felek, eflâk
 2. Baht. Talih. şans
 3. Bir makinenin dönen tekerleği, çok zaman bu tekerlek makineyi çalıştırır. Her çeşit tekerlekli makine
 4. Dönerek işleyen âlet
 5. Vapur, değirmen ve dolap çarkı
 6. f. (Çarh-Çerh) Dönen pervaneli tekerlek
 7. Herhangi bir kıtanın, biçimini ve düzenini bozmadan kanatlarından biri çevresinde dönerek yön değiştirmesi
 8. Herhangi bir askerî kıtanın, biçimini ve düzenini bozmadan kanatlarından biri çevresinde dönerek yön değiştirmesi
 9. Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası: "Çarklar dönüyor, küçük çark büyüğünü döndürüyor."- S. F. Abasıyanık
 10. Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
 11. NEKÂYAT Çarklar

Images

About This Word

  Word of the day aceldama

Favorites