Turkish - English

 1. practice
 2. exercise
 3. workout
 4. priming
 5. working isim
 6. work, working, labour, labor; running, working, operation; study; training
 7. in working
 8. slaving
 9. training isim
 10. starting isim
 11. praxis isim
 12. running isim
 13. human activity
 14. reading
 15. job
 16. mission
 17. job of work
 18. start
 19. movement
 20. employment
 21. operational test
 22. workings
 23. execution Bilgisayar
 24. effort Askeri
 25. studying isim
 26. gear isim
 27. labour
 28. work, working
 29. labour, work Hukuk
 30. labour [Brit.]
 31. action
 32. study, studying. Ç
 33. study fiil çalışmak
 34. work fiil çalışmak
 35. operate çalışmak
 36. serve fiil çalışmak
 37. labor fiil çalışmak
 38. endeavor fiil çalışmak
 39. go çalışmak
 40. endeavour isim çalışmak
 41. function fiil çalışmak
 42. struggle fiil çalışmak
 43. operation çalışma.
 44. studies çalışmalar
 45. start up çalışmak
 46. aim at çalışmak
 47. practise fiil çalışmak
 48. yoke çalışmak
 49. come on çalışmak
 50. go out of action deyim çalışmak

Turkish - Turkish

 1. Çalışmak işi, emek, sa'y
 2. Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu
 3. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün
 4. İşe başlama saati
 5. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi
 6. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması
 7. İş üzerinde bulunmak çalışmak
 8. İşe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak çalışmak
 9. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak çalışmak
 10. İşi veya görevi olmak çalışmak
 11. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek çalışmak
 12. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak çalışmak
 13. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak. İşi veya görevi olmak, bulunmak: "Kışları onun mandırasında çalışıyor."- H. Taner çalışmak
 14. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak: "Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim."- R. H. Karay çalışmak
 15. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek: "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeğe çalışıyorduk."- A. H. Tanpınar çalışmak
 16. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak çalışmak

Images

About This Word

  Common Collocations çalışma yapmak
  Word of the day autotomy

Favorites