Turkish - English

 1. practice
 2. exercise
 3. workout
 4. priming
 5. working isim
 6. work, working, labour, labor; running, working, operation; study; training
 7. in working
 8. slaving
 9. training isim
 10. starting isim
 11. praxis isim
 12. running isim
 13. human activity
 14. reading
 15. job
 16. mission
 17. job of work
 18. start
 19. movement
 20. employment
 21. operational test
 22. workings
 23. execution Bilgisayar
 24. effort Askeri
 25. studying isim
 26. gear isim
 27. labour
 28. work, working
 29. labour, work Hukuk
 30. labour [Brit.]

Turkish - Turkish

 1. Çalışmak işi, emek, sa'y
 2. Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu
 3. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün
 4. İşe başlama saati
 5. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi
 6. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması
 7. İş üzerinde bulunmak (çalışmak)
 8. İşe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak (çalışmak)
 9. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak (çalışmak)
 10. İşi veya görevi olmak (çalışmak)
 11. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek (çalışmak)
 12. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak (çalışmak)
 13. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak. İşi veya görevi olmak, bulunmak: "Kışları onun mandırasında çalışıyor."- H. Taner (çalışmak)
 14. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak: "Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim."- R. H. Karay (çalışmak)
 15. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek: "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeğe çalışıyorduk."- A. H. Tanpınar (çalışmak)
 16. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak (çalışmak)

Favorites

About This Word