çalışma

listen to the pronunciation of çalışma
Turkish - English

Definition of çalışma in Turkish English dictionary

 1. practice In most sports the team that practice hardest usually brings home the bacon. - Çoğu sporlarda en sıkı çalışma yapan takım genellikle eve ekmek parasını getirir.
 2. exercise
 3. work, working, labour, labor; running, working, operation; study; training
 4. working isim The working group on data transfer, led by Ben Manny, will hold a meeting on Jan 14, 1999. - Ben Manny tarafından yönetilen, veri transferi üzerine çalışan çalışma grubu, 14 Ocak 1999'da bir toplantı yapacak.
 5. priming
 6. workout
 7. movement
 8. execution Bilgisayar
 9. effort Askeri Study takes a lot of energy, but it is worth the effort. - Çalışma çok fazla enerji alır fakat bu çabaya değer.
 10. start
 11. operational test
 12. employment Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. - Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
 13. job
 14. mission
 15. slaving
 16. human activity
 17. motion
 18. field
 19. Labour
 20. studying isim The painter went to Paris with the object of studying painting. - Ressam, resim çalışma amacıyla Paris'e gitti.
 21. training
 22. operation
 23. in working
 24. gear
 25. action
 26. labour [Brit.]
 27. job of work
 28. praxis
 29. running
 30. work, working
 31. study, studying. Ç
 32. labour, work Hukuk
 33. workings
 34. starting
 35. reading
 36. Operating (machine translation).
 37. Related Terms
 38. study The author killed himself in his study. - Yazar çalışma odasında kendini öldürdü. : çalışmak
 39. work Work is preferable to idleness. - Çalışma avareliğe tercih edilir. : çalışmak
 40. operate : çalışmak
 41. serve fiil : çalışmak
 42. labor fiil Is this the Department of Labor? - Burası Çalışma Bakanlığı mı? : çalışmak
 43. endeavor fiil : çalışmak
 44. go : çalışmak
 45. function fiil : çalışmak
 46. endeavour isim : çalışmak
 47. struggle fiil : çalışmak
 48. tick : çalışmak
 49. come on : çalışmak
 50. go out of action deyim: çalışmak
 51. try : çalışmak
Turkish - Turkish

Definition of çalışma in Turkish Turkish dictionary

 1. Çalışmak işi, emek, sa'y
 2. Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu
 3. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün
 4. İşe başlama saati
 5. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi
 6. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması
 7. Related Terms
 8. İş üzerinde bulunmak : çalışmak
 9. İşe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak : çalışmak
 10. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak : çalışmak
 11. İşi veya görevi olmak : çalışmak
 12. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek : çalışmak
 13. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak : çalışmak
 14. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak. İşi veya görevi olmak, bulunmak: "Kışları onun mandırasında çalışıyor."- H. Taner : çalışmak
 15. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak: "Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim."- R. H. Karay : çalışmak
 16. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek: "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeğe çalışıyorduk."- A. H. Tanpınar : çalışmak
 17. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak : çalışmak
About çalışma

  Hyphenation

  ça·lış·ma

  Pronunciation

  Add to favorites

  Common Collocations

  çalışma yapmak

  Word of the day

  laird
Favorites