Turkish - English

 1. suggest
 2. offer
 3. recommend
 4. propose
 5. commit
 6. submit fiil
 7. come up with
 8. to propose, to submit Hukuk
 9. (aday) slate
 10. to propose, to suggest, to counsel, to bring sth forward, to think of sth; to recommend
 11. bid fiil
 12. propound
 13. posit
 14. proffer fiil
 15. move
 16. counsel
 17. to propose, suggest
 18. held out
 19. hold forth
 20. put forward
 21. put
 22. hold out
 23. weave
 24. thesis isim (önerme)
 25. suggestion (önerme)
 26. propositional statement (Önerme)
 27. statement (önerme)
 28. vote (önerme)
 29. overture (önerme)
 30. questlon (önerme)

Turkish - Turkish

 1. Bir sorunu çözmek üzere bir şey öne sürmek, teklif etmek: "Birtakım pratik öğütler, temrinler önerir."- H. Taner
 2. Bir sorunu çözmek üzere bir şey öne sürmek, teklif etmek
 3. cümlecik (Önerme)
 4. kaziye (Önerme)
 5. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle; belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye (önerme)
 6. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye (önerme)
 7. Önermek işi (önerme)
 8. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif (önerme)

Add a comment

Favorites

About This Word