Turkish - English

 1. suggest
 2. offer
 3. recommend
 4. propose
 5. commit
 6. submit fiil
 7. come up with
 8. to propose, to submit Hukuk
 9. (aday) slate
 10. to propose, to suggest, to counsel, to bring sth forward, to think of sth; to recommend
 11. bid fiil
 12. propound
 13. posit
 14. proffer fiil
 15. move
 16. counsel
 17. to propose, suggest
 18. held out
 19. hold forth
 20. put forward
 21. put
 22. hold out
 23. weave
 24. thesis isim önerme
 25. suggestion önerme
 26. propositional statement Önerme
 27. statement önerme
 28. vote önerme
 29. overture önerme
 30. questlon önerme
 31. overtures önerme
 32. proposal önerme
 33. proposing, suggesting; proposition önerme
 34. proposing, suggesting önerme
 35. theorem önerme
 36. offering önerme
 37. log. proposition, premise önerme
 38. proposition önerme
 39. clause Dilbilim önerme

Turkish - Turkish

 1. Bir sorunu çözmek üzere bir şey öne sürmek, teklif etmek: "Birtakım pratik öğütler, temrinler önerir."- H. Taner
 2. Bir sorunu çözmek üzere bir şey öne sürmek, teklif etmek
 3. cümlecik Önerme
 4. kaziye Önerme
 5. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle; belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye önerme
 6. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye önerme
 7. Önermek işi önerme
 8. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif önerme

Images

About This Word

  Word of the day aceldama

Favorites