press s.o. for s.t

listen to the pronunciation of press s.o. for s.t
Английский Язык - Турецкий язык
ısrarla birinden bir şey istemek, bir şey için birini sıkıştırmak
ısrarla birinden bir şey istemek, bir şey için birini sıkıştırmak. press s.o. into service birini seferber etmek, birini işe koşmak
press s.o. for s.t
Избранное