setting apart; devotion; inscription (in a book, poem, etc.)

listen to the pronunciation of setting apart; devotion; inscription (in a book, poem, etc.)
Englisch - Türkisch

Definition von setting apart; devotion; inscription (in a book, poem, etc.) im Englisch Türkisch wörterbuch

dedication
adama

Sıkı çalışma ve kendini adama sana başarıyı getirecektir. - Hard work and dedication will bring you success.

dedication
ithaf

1935'de bir yazar, annesi tarafından sağlanan fonla bir şiir kitabı yayımlattı. İthaf yazısında, onun kitap müsveddesini kabul etmeyen tüm editörlere teşekkür etti. - In 1935 a writer published a book of poetry with funds provided by his mother. In the dedication he thanked all the editors who had rejected his manuscript.

Keşke senin ithafına sahip olsam. - I wish I had your dedication.

dedication
ithaf/adama
dedication
{i} tahsis edilmiş
dedication
bağlanım
dedication
ithaf etme
Englisch - Englisch
{i} dedication
setting apart; devotion; inscription (in a book, poem, etc.)
Favoriten