hizmet etmek

listen to the pronunciation of hizmet etmek
Türkçe - İngilizce
serve

Does a government have to serve ideologies, or rather, the interests of the people? - Bir hükümet ideolojiler mi sunmak zorunda? Daha doğrusu insanların çıkarlarına mı hizmet etmek zorunda?

My brother wanted to join the army but because of a heart condition he was judged unfit to serve. - Kardeşim orduya katılmak istedi ama bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hizmet etmek için uygun olmadığına karar verildi.

wait
attend
service
subserve
wait on
to serve, to attend
wait upon
administer
to serve

He did not want to serve another term. - Bir dönem daha hizmet etmek istemiyordu.

Does a government have to serve ideologies, or rather, the interests of the people? - Bir hükümet ideolojiler mi sunmak zorunda? Daha doğrusu insanların çıkarlarına mı hizmet etmek zorunda?

render service to
tend
(Kanun) contribute
attend on
do a service
(deyim) run after
minister
hizmet etme
attendance
hizmet etme
serving
hizmet et
{f} serve

My brother wanted to join the army but because of a heart condition he was judged unfit to serve. - Kardeşim orduya katılmak istedi ama bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hizmet etmek için uygun olmadığına karar verildi.

He served his master well. - O, efendisine iyi hizmet etti.

hizmet et
{f} serving

We are looking forward to serving you again. - Size tekrar hizmet etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

In the recent years, the reputation of serving as a soldier has steadily been lowered. - Son yıllarda, bir asker olarak hizmet etmenin itibarı sürekli düşürüldü.

amacına hizmet etmek
serve a purpose of
davasına hizmet etmek
to serve the cause of
hizmet et
{f} service

We reserve the right to refuse service to anyone. - Biz birine hizmet etmeyi reddetme hakkını saklı tutuyoruz.

hizmet et
minister
hizmet etme
{i} subservience
keyifine hizmet etmek
to pander to (someone's) desires
Türkçe - Türkçe
Birinin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak
İş görmek, çalışmak
(Osmanlı Dönemi) MUHADEME
(Osmanlı Dönemi) IHTİDAM
(Osmanlı Dönemi) NASAFE
(Osmanlı Dönemi) TA'BİD
(Osmanlı Dönemi) HAFF
hizmet etmek