çiftlik

listen to the pronunciation of çiftlik
Türkçe - İngilizce
ranch

There are about 500 head of cattle on that ranch. - O çiftlikte yaklaşık 500 baş sığır vardır.

The US Department of Agriculture established seven new “regional climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate. - ABD Tarım Bakanlığı çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin işletmelerini değişen iklime uyarlamalarına yardımcı olmak için yedi yeni bölgesel iklim merkezi kurdu.

(Hukuk) farm

Hoover was born in the farm state of Iowa in 1874. - Hoover, Iowa çiftlik eyâletinde 1874'te doğdu.

The Bakers have a farm up the river. - Bakers'ların nehrin yukarısında bir çiftlikleri var.

grange
hacienda
duality
farmstead
farm, ranch
bowery
spread
homestead
steading
çiftlik evi
farm

We stayed at a farm house. - Biz bir çiftlik evinde kaldık.

Tom and his family live in a small farm house not too far from here. - Tom ve ailesi buradan çok uzakta olmayan küçük bir çiftlik evinde yaşamaktadır.

çiftlik ve içindeki binalar
homestead
çiftlik arazisi
farm land
çiftlik atı
dobbin
çiftlik avlusu
barnyard
çiftlik demirbaşları
dead stock
çiftlik drenajı
farm drainage
çiftlik evi
farm house

The stable is right behind the farm house. - Ahır çiftlik evinin tam arkasında.

Tom lives in an isolated farm house. - Tom izole edilmiş bir çiftlik evinde yaşıyor.

çiftlik gölü
farm pond
çiftlik gübresi
farm manure
çiftlik hayvanları
pecora
çiftlik hayvanları
farm animals
çiftlik hayvanları sayımı
livestock census
çiftlik işleri
chores
çiftlik işletmek
ranch
çiftlik işçisi
farm hand
çiftlik işçisi
farm worker
çiftlik işçisi
ranchman
çiftlik işçisi
rancher
çiftlik işçisi
farm laborer
çiftlik kâhyası
bailiff
çiftlik kâhyası
farm manager
çiftlik merası
farm pasture
çiftlik meydanı
farmyard
çiftlik sahibi
farmer
çiftlik sahibi
farm owner
çiftlik sahibi
cowman
çiftlik sahibi
(büyük) planter
çiftlik sahibi
rancher
çiftlik sahibi
ranchman
çiftlik ve içindeki binalar
farmstead
çiftlik ürünü
farm product
çiftlik ürünü--pazarlama
(Tarım) farm produce--marketing
çiftlikler
the farms
büyük çiftlik
hacienda
kolektif çiftlik
collective farm
kollektif çiftlik
(Ticaret) collective farm
küçük çiftlik
small holding
küçük çiftlik
croft
küçük çiftlik sahibi
small holder
lâğım suyu ile sulanan çiftlik
sewage farm
ortaklaşa çiftlik
collective farm
ortaklaşa çiftlik
collective
rus çiftlik sahibi
kulak
tarife çiftlik ürünlerinde
tariffs on farm produce
turist ağırlayan çiftlik
dude ranch
ısrail'de kollektif çiftlik
kibbutz
Türkçe - Türkçe
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen, çalışanlarının da oturması için evler bulunan geniş toprak parçası
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası: "Orada kızına bir çiftlik almış, işten el çekmişti."- Ö. Seyfettin
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
kom
çiftlik kahyası
Çiftlik işlerini yöneten kimse
çiftlik