Imaret

listen to the pronunciation of Imaret
Türkçe - İngilizce
mission
cultivation
soup
imaret
imaret/mescit yapılmadan dilenciler/körler dizildi/kapıyı aldı
(Konuşma Dili) Even though the thing is only in the planning stage, some people are already planning how they'll benefit from it
İngilizce - İngilizce
An Ottoman soup kitchen built between the fourteenth and nineteenth centuries, often part of a larger complex or waqf
a hostel for pilgrims in Turkey
A lodging house for Mohammedan pilgrims
Türkçe - Türkçe
Yoksullara yiyecek dağıtan hayır kurumu
İmarethane
(Osmanlı Dönemi) Hayrat için fakirlere yemek verilen yer. Bak: Amâir
(Osmanlı Dönemi) Mâmur etmek, şenlendirmek. Mâmurluk
(Hukuk) Emirlik; bir kavmin, bir ülkenin başkanlığı; yoksullara yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır evi
evare
evar
(Osmanlı Dönemi) VASÎLE
İMARET KEMERİ
(Osmanlı Dönemi) Eskiden medresenin en güçlü, kuvvetli, kıdemli ve sözü dinlenen talebesi hakkında kullanılır bir tabirdi. Ayrıca bu tabir, medrese talebelerinden iaşe işlerine bakmak üzere bir sene müddetle seçilenler hakkında da kullanılırdı. Bunlar, bellerine kemer taktıkları için bu isim verilmişti
İngilizce - Türkçe
imaret
Imaret