writing

listen to the pronunciation of writing
İngilizce - Türkçe

writing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

yazım Japon yazım düzeni çok karmaşıktır, iki binden fazla karakteri olan üç tane alfabe vardır. - The Japanese writing system is very complicated, it has three alphabets with more than two thousand characters.
yazı Neden kalemle yazıyorsun? - Why are you writing with a pencil?
hat
redaksiyon
yazarak Biz yazarak öğreniriz. - We learn by writing.
(Bilgisayar) yazılıyor
yazılı eser
(Bilgisayar) yazıyor Bir kitap yazıyorum. - I'm writing a book.
{i} kitabe
{f} yaz
yazarlık
el yazısı
{i} yazı kâğıdı Biraz yazı kağıdına ihtiyacım var. - I need some writing paper.
{i} yazı yazma Fotoğrafçılık ışık ile yazı yazmaktır. - Photography is writing with light.
{i} yazı şekli
Yazılan
yazma/y Sadece kendi ana dilinde ya da en güçlü olduğun dilde cümleler eklemenin muhtemelen yabancı dil yazmayı pratik yapmak kadar çok eğlenceli olmadığını biliyorum fakat onların doğru olduğundan kesinlikle emin değilsen lütfen cümleleri Tatoeba Corpus'a eklemeyin. Çalıştığın dilleri pratik yapmak istiyorsan www.lang-8.com gibi o amaç için tasarlanmış bir site kullanarak öyle yapın. - I know that adding sentences only in your native or strongest language is probably not as much fun as practicing writing foreign languages, but please don't add sentences to the Tatoeba Corpus if you are not absolutely sure they are correct. If you want to practice languages that you are studying, please do so by using a website designed for that purpose such as www.lang-8.com.
{i} makale Ne olursa olsun, makaleyi yazmayı bitirdim. - In any case, I've finished writing the article.
yazı yazan
{i} kitap Hiç bir kitap yazmayı düşündün mü? - Have you ever thought about writing a book?
telif
eser
sumen
writing paper yazı kağıdı
başarısızlık işareti
writing pad bloknot
the writing on the wall tehlike belirtisi
yazılma Tek yazılması gereken iki kelimeyi, iki ayrı kelime olarak yazmak Norveç'te büyük bir problemdir. - Writing two separate words when it should be written as one is a big problem in Norway.
tahrir
yazmak Ben İngilizce yazmayı durdurmaya karar verdim. - I have decided to stop writing in English.
yazu
yazarken Altemur Fransızca yazarken neredeyse hiç hata yapmaz. - Haldun almost never makes mistakes when writing in French.
writing error
(Kanun) yazım hatası Bence bu gramer hatasından çok, bir yazım hatası. - I think it's just a typo, rather than a grammatical error.
writing exercise
karalama
writing table
yazıhane
writing board
Yazı tahtası
writing head
yazma kafası
writing on the wall
Duvardaki yazı Duvardaki yazı Harun'un gözüne çarptı. - Tanju recognized the writing on the wall.
writing on the wall
(deyim) Tehlike belirtisi
writing spot
yazma alanı
writing an option
(Ticaret) opsiyon sözleşmesi yazmak
writing data
(Bilgisayar) veri yazılıyor
writing desk
yazı masası
writing file
(Bilgisayar) dosya yazılıyor
writing machine
yazı makinesi
writing material
yazı malzemesi
writing materials
yazı gereçleri/malzemesi
writing of numerals
yazılışı sayıların
writing options
(Ticaret) opsiyonları yazma
writing pad
bloknot Bir bloknota ihtiyacım var. - I need a writing pad.
writing pad
yazma altlığı
writing paper
yazı kâğıdı Biraz yazı kağıdına ihtiyacım var. - I need some writing paper.
writing paper
yazışma kağıdı
writing referee
(Spor) yazı hakemi
writing rule
yazım kuralı
writing style
(Bilgisayar) yazma stili Hemingway'in kötü bir yazma stili vardı. - Hemingway had a poor writing style.
writing system
(Dilbilim) yazı dizgesi
writing table
{i} çalışma masası
writing table
{i} yazı masası
writing test
(Dilbilim) yazma sınavı
writing the invoice details
(Ticaret) fatura girme
writing up
(Ticaret) aşınma payı
creative writing
yaratıcı yazı
express st in writing
yazıya dökmek
in writing
yazıyla
in writing
(Kanun) tahriri
item writing
(Dilbilim) madde yazımı
report writing
rapor yazma Onlardan her biri gördüğü hakkında bir rapor yazmak zorunda. - Each of them has to write a report about what he saw.
secret writing
(Askeri) görünmez yazı
commit to writing
yazmak Ben İngilizce yazmayı durdurmaya karar verdim. - I have decided to stop writing in English.
communicate by writing
yazışarak haberleş
demand writing
istemle yazma
ideographic writing
düşün yazı
ideographic writing
kavramsal yazı
in writing
yazı ile
mirror writing
ters yazı
read while writing
yazarken okuma
religious writing
dini yazı
secret writing
gizli yazışma
sky-writing
dumanla havada yazı yazma
Will you give that to me in writing?
Onu bana yazılı olarak verir mısınız?
close writing
özet yazı
communicate by writing
yazışarak haberleş(mek)
crooked hand-writing
karınca duası gibi yazı
cursive writing
cursive yazı
escritoire, writing desk
çekmeceli yazı masası, yazı masası
expert at writing by hand
el tarafından yazılı olarak uzman
hand writing
el yazma
hieroglyphic writing
hiyerografik yazı
ideographic writing
kavramsal yazı, düşün yaazi
legal writing
Hukuki makale
nonsensical talk or writing
anlamsız konuşmak veya yazmak
pictographic writing
görüntüsel yazı
process writing
proses yazmak
put in writing
yazılı olarak koymak
put thing in writing
yazılı koymak şey
recognize the writing on the wall
(deyim) Bir tehlike belirtisini sezmek; başarısız olunacağına dair alâmeti sezmek
scholarly writing
Bilimsel düzeyli akademik yazı
see the writing on the wall
mahvolmanin yakın olduğunun farkına varmak
see the writing on the wall
(deyim) Bir tehlike belirtisini sezmek; başarısız olunacağına dair alâmeti sezmek
syllabic writing
hece yazısı, seslemsel yazı
take in writing
yazılı olarak almak
the writing on the wall
tehlike belirtisi
the writing on the wall
(deyim) Tehlike belirtisi, başarısız olunacağına dair alâmet
vocal writing
vokal yazma
agree by writing
yazı ile kabul etmek
children's writing
çocukların yazıları
communicate by writing
yazışarak haberleşmek
cursive writing
(Dilbilim) yalın yazı
defective writing
(Dilbilim) eksikli yazı
i need a piece of writing paper
mektup kâğıdına ihtiyacım var
i would like a writing pad
bloknot rica ediyorum
in writing
yazılı Lütfen bunu benim için yazılı olarak onaylar mısın? - Could you please confirm that for me in writing?
in writing the book
kitabı yazarken
invisible writing
(Askeri) GÖRÜNMEZ YAZI: Çıplak gözle görülemeyen yazı. Bu yazıda harfler çok küçük veya gizli mürekkeple yazılmış olabilir
magnetic writing
(Nükleer Bilimler) magnetik yazılım
mirror writing
aynadan okunabilen yazı
mirror writing
tersten yazılmış yazı
mistake in writing
yazı yanlışlığı
now writing
Pimdi yazılıyor
now writing
(Bilgisayar) şimdi yazılıyor
official writing
resmi yazı Resmi yazıyı tamamen küçümsüyorum. - I utterly despise formal writing!
processed writing paper
(Matbaacılık, Basımcılık) işlenmiş yazı kağıdı
proposal writing in business
işletmelerde teklif yazısı
reduce to writing
yazmak Ben İngilizce yazmayı durdurmaya karar verdim. - I have decided to stop writing in English.
reduce to writing
yazıya dökmek
reduce to writing
yazdırmak
secret writing
(Askeri) GÖRÜNMEZ YAZI: Özel bir mürekkeple yazılan ve özel işleme tabi tutulmadıkça görünmeyen yazı
the writing on the wall
başarısızlık işareti
the writing on the wall
(deyim) the writing on the wall ( cogu kez see/recognize...) tehlike belirtisi,basarisizlik isareti
visible writing
görünür yazı
visible writing
(Askeri) GÖRÜNÜR YAZI: Kriptografide sembolleri adi yazı malzemesiyle yazılan ve çıplak gözle görülebilen yazı şekli
wedge writing
çiviyazısı
İngilizce - İngilizce

writing teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Something written, such as a document, article or book
Present participle of write
Graphism of symbols such as letters that express some meaning
The process of representing a language with symbols or letters
(as a modifier) Intended for or used in writing a writing table.
The style of writing of a person I can't read your writing.
A work of an author
the act or art of tracing or inscribing on a surface letters or ideographs
{n} any thing written with pen and ink
the activity of putting something in written form; "she did the thinking while he did the writing"
the act of creating written works; "writing was a form of therapy for him"; "it was a matter of disputed authorship"
An inscription
letters or symbols written or imprinted on a surface to represent the sounds or words of a language; "he turned the paper over so the writing wouldn't show"; "the doctor's writing was illegible"
Handwriting; chirography
the activity of putting something in written form; "she did the thinking while he did the writing" the act of creating written works; "writing was a form of therapy for him"; "it was a matter of disputed authorship" letters or symbols written or imprinted on a surface to represent the sounds or words of a language; "he turned the paper over so the writing wouldn't show"; "the doctor's writing was illegible" the work of a writer; anything expressed in letters of the alphabet (especially when considered from the point of view of style and effect); "the writing in her novels is excellent"; "that editorial was a fine piece of writing" (usually plural) the collected work of an author; "the idea occurs with increasing frequency in Hemingway's writings
Any written composition; a pamphlet; a work; a literary production; a book; as, the writings of Addison
{i} act of marking on a substance with symbols or letters; literary work; document, manuscript; handwriting, penmanship; something written; style of writing
Written letters or symbols that express some meaning
(usually plural) the collected work of an author; "the idea occurs with increasing frequency in Hemingway's writings
the work of a writer; anything expressed in letters of the alphabet (especially when considered from the point of view of style and effect); "the writing in her novels is excellent"; "that editorial was a fine piece of writing"
Intended for or used in writing
(usually plural) the collected work of an author; "the idea occurs with increasing frequency in Hemingway's writings"
the use of visual symbols to represent words which act as a code for communication
Content: The knowledge and skills that a student knows and applies by using descriptive logical structure, organization and language to clearly present all the elements of writing and convey a message appropriate at the grade level Conventions: The general knowledge and command of basic principles of writing: capitalization, punctuation, spelling, handwriting and print conventions appropriate to the grade level
One of the essential skills according to HRDC's essential skills job-profiling methodology Writing includes text writing and writing in documents (e g , filling in forms) It also includes non-paper based writing (e g , on a computer)
Anything written or printed; anything expressed in characters or letters Any legal instrument, as a deed, a receipt, a bond, an agreement, or the like
An author's writings are all the things that he or she has written, especially on a particular subject. Althusser's writings are focused mainly on France The pieces he is reading are adapted from the writings of Michael Frayn
Writing is something that has been written or printed. `It's from a notebook,' the sheriff said, `And there's writing on it.' If you have a complaint about your holiday, please inform us in writing
You can refer to any piece of written work as writing, especially when you are considering the style of language used in it. The writing is brutally tough and savagely humorous It was such a brilliant piece of writing
Writing is the activity of writing, especially of writing books for money. She had begun to be a little bored with novel writing. activities to help prepare children for writing
Your writing is the way that you write with a pen or pencil, which can usually be recognized as belonging to you. It was a little difficult to read your writing I think it's due to being left handed that he's got terrible writing. = handwriting
What and when you'll be writing for us: the main page for this writing tutorial
If you say that the writing is on the wall, you mean that there are clear signs that a situation is going to become very difficult or unpleasant. The writing is clearly on the wall. If we do nothing about it, we shall only have ourselves to blame. System of human visual communication using signs or symbols associated by convention with units of language meanings or sounds and recorded on materials such as paper, stone, or clay. Its precursor was pictography. Logography, in which symbols stand for individual words, typically develops from pictography. Logography requires thousands of symbols for all possible words and names. In phonographic systems, the symbol associated with a word also stands for similar-or identical-sounding words. Phonographic systems may evolve to the point where symbols represent syllables, constituting a syllabary. An alphabet provides symbols for all the consonants and vowels. Chinese writing system cuneiform writing Indic writing systems Japanese writing system Mayan hieroglyphic writing ogham writing ogum writing ogam writing runic writing Hermetic writings
The process of storing data in a particular location in memory 4, p32
Writing includes any form of recorded message capable of comprehension by ordinary visual means Whenever any notice, report, statement or record is required or authorized by this code, it shall be made in writing in the English language, unless it is expressly provided otherwise
The art of writing must have been known in the time of the early Pharaohs Moses is commanded "to write for a memorial in a book" (Ex 17: 14) a record of the attack of Amalek Frequent mention is afterwards made of writing (28: 11, 21, 29, 36; 31: 18; 32: 15, 16; 34: 1, 28; 39: 6, 14, 30) The origin of this art is unknown, but there is reason to conclude that in the age of Moses it was well known The inspired books of Moses are the most ancient extant writings, although there are written monuments as old as about B C 2000 The words expressive of "writing," "book," and "ink," are common to all the branches or dialects of the Semitic language, and hence it has been concluded that this art must have been known to the earliest Semites before they separated into their various tribes, and nations, and families
The earliest examples of writing come from the site of Harappa in Punjab, Pakistan, and date to at least 3300 BC Writing from ancient Mesopotamia dates to 3100 BC and recent discoveries of writing in ancient Egypt date to 3250 BC and earlier These dates suggest that writing developed independently in the world's first urban civilizations See the entry for Writing in the main Alphabetic Section of Malcolm Bull's Trivia Trail
Selling options For every option someone buys, there has to be someone who sells an option The seller is called the "writer" of the option The seller is "short" the option because s/he's sold it & doesn't have it Same principle as short-selling a stock or futures contract that you don't presently own
The act or art of forming letters and characters on paper, wood, stone, or other material, for the purpose of recording the ideas which characters and words express, or of communicating them to others by visible signs
- includes both letter formation and written expression (conception of thought and written execution of ideas) When writing is inconsistent, sometimes letters are formed from the bottom, sometimes from the top resulting in a haphazard print style that is difficult to read and laborious to produce The act of writing uses both cognitive and motor skills When the letter formation is not automatic, a child's approach to handwriting uses an unsuccessful strategy of cognition (thinking about letter formation) which robs the thought process of needed energy for the creation and expression of thought Integration of the motor planning of letter formation makes writing an automatic rather than a cognitive act
tr>
roun
writing desk
A desk at which someone may write
writing desks
plural form of writing desk
writing on the wall
An ominous warning; a prediction of bad luck He could see the writing on the wall months before the business failed.
writing pad
A collection of blank pages of writing paper, bound together, often with a cardboard cover
writing pads
plural form of writing pad
writing paper
Paper designed to be written on with ink; it may be ruled or unruled
writing up
Present participle of write up
writing implement
(Edebiyat) An implement that is used to write
writing on the wall
(deyim) The writing on the wall (or sometimes 'handwriting on the wall') is an expression that suggests a portent of doom or misfortune. It originates in the Biblical book of Daniel—where supernatural writing fortells the demise of the Babylonian Empire, but it has come to have a wide usage in language and literature This nuclear plant is about to explode, I think," the chief engineer said. "We'd better get out of here in a hurry, the handwriting is on the wall.
writing arm
an arm of a tablet-armed chair; widened to provide a writing surface
writing board
work surface consisting of a wide light-weight board that can be placed across the lap and used for writing
writing cabinet
desk, writing table, secretary
writing desk
special desk that is built so as to be comfortable for writing upon it
writing desk
A writing desk is a piece of furniture with drawers, an area for keeping writing materials, and a surface on which you can rest your paper while writing. a desk with special places for pens, paper etc
writing desk
a desk for writing (usually with a sloping top) a portable case containing writing materials and having a writing surface
writing ink
any permanent or washable ink used with pens
writing ink
{i} ink contained in pens
writing master
person who teaches the art of writing
writing materials
writing tools, materials needed to write (pen, paper, etc.)
writing off debts
voiding of outstanding balances, waiving off of a collection of debts
writing on the wall
warning, early alarm, warning sign
writing pad
message pad: a pad of paper on which messages can be written
writing pad
paper pad, note pad, block of papers connected (by glue or metal spiral) at one end so that individual pages can be used and than removed
writing paper
paper material made into thin sheets that are sized to take ink; used for writing correspondence and manuscripts
writing paper
Lighter weight than text paper Similar to bond papers, writing papers have a softer surface Great for letterheads, corporate identity programs, and office copies Suitable for pen and ink, pencil, typewriter or printing
writing paper
special paper used for writing, composition paper
writing paper
Another name for bond paper
writing paper
paper term
writing paper
Writing paper is paper for writing letters on. It is usually of good, smooth quality. Paper on which to write, especially in ink. good quality paper that you use for writing letters = notepaper
writing style
a style of expressing yourself in writing
writing system
A signary together with an associated orthography
writing system
The collection of scripts and orthography required to represent a given human language in visual media
writing system
orthography: a method of representing the sounds of a language by written or printed symbols
writing system
A set of characters and the basic rules for their use in creating a visual depiction of language Writing systems may differ in the direction in which their characters and lines run, the size of the character set used, and the context sensitivity of character selection Writing systems include Roman, Japanese, Arabic, and Hebrew Compare script system
writing system
In Kojiki it states that Korean immigrants introduced Chinese script to the Japanese around 300 A D Other evidence points to an even earlier date Regardless, Chinese characters were the first writing system known in Japan, where no native system existed At first, these characters were probably only viewed as magical and strange signs; gradually, however, the Japanese realized the potential this system could offer them for recording and communicating information and experience By the middle of the Yamato period (300-710 A D ), the government employed scribes, many of whom were Korean immigrants or their descendants, to keep track of and record the business of government and administration This is a period in Japanese history when Chinese culture, political institutions, religion, etc were extremely influential in the formation of Japan's own institutions and practices
writing system
A set of rules for using one or more scripts to write a particular language Examples include the American English writing system, the British English writing system, the French writing system, and the Japanese writing system
writing system
an implementation of one or more scripts to form a complete system for writing a particular language Most writing systems are based primarily upon a single script; writing systems for Japanese and Korean are notable exceptions Many languages have multiple writing systems, however, each based on different scripts; e g the Mongolian language can be written using Mongolian or Cyrillic scripts A writing system uses some subset of the characters of the script or scripts on which it is based with most or all of the behaviours typical to that script and possibly certain behaviours that are peculiar to that particular writing system
writing table
{i} escritoire, writing desk
writing utensils
pencils pens and any tool that is used to write with
writing-off
erasing, voiding; copying
I need writing paper
Indicates that the speaker needs paper to write on it
creative writing
Art of writing texts such as novels, short stories and poems which fall outside the bounds of professional, journalistic, academic and technical discourse
majuscule writing
Writing composed wholly of capital letters, especially the style which prevailed in Europe from the third to the sixth century
tendency writing
Literature produced in order to promote a cause or serve a rhetorical purpose that the writing itself never makes explicit. These purposes are typically social, political, or moral
expository writing
Expository writing is a mode of writing in which the purpose of the author is to inform, explain, describe, or define his or her subject to the reader. Expository text is meant to ‘expose’ information and is the most frequently used type of writing by students in colleges and universities. A well-written exposition remains focused on its topic and provides facts in order to inform its reader. It should be unbiased, accurate, and use a scholarly third person tone. Examples of expository writing can be found in magazine and newspaper articles, non-fiction books, travel brochures, business reports, memorandums, professional journal, oral presentations and encyclopedia articles and many other types of informative writing. One of the most familiar and basic forms of expository writing is the five-paragraph essay, which features an introduction with a clear thesis statement, three main body paragraphs and a conclusion
free writing
Free writing — also called stream-of-consciousness writing — is a prewriting technique in which a person writes continuously for a set period of time without regard to spelling, grammar, or topic
scholarly writing
Scholarly writing is the genre of writing used in colleges and universities by students and professors to report and share knowledge
stream-of-consciousness writing
Free writing — also called stream-of-consciousness writing — is a prewriting technique in which a person writes continuously for a set period of time without regard to spelling, grammar, or topic
the writing on the wall
(deyim) This is a Biblical reference; writing that appeared out of nowhere on a wall foretold of doom for a Babylonian king who had offended the God of the Jews. Thus, in idioms, "the writing on the wall" is an ill omen; it is a sign of impending doom This income statement is the writing on the wall; the company's headed straight for bankruptcy!.
the writing on the wall
(deyim) Evidence or a sign of approaching disaster; an ominously significant event, situation, etc
Automatic writing
This is when a spirit communicates by directing a person's writing. It is characterized by handwriting unlike that of the channel and a message that is unknown to the writer until complete
Chinese writing system
System of symbols used to write the Chinese language. Chinese writing is fundamentally logographic: there is an exact correspondence between a single symbol, or character, in the script and a morpheme. Each character, no matter how complex, is fit into a hypothetical rectangle of the same size. The Chinese script is first attested in divinatory inscriptions incised on bone or tortoise shells dating from the Shang dynasty. Early forms of characters were often clearly pictorial or iconic. Shared elements of characters, called radicals, provide a means of classifying Chinese writing. It is thought that an ordinary literate Chinese person can recognize 3,000-4,000 characters. Efforts have been made to reduce the number of characters and to simplify their form, though the fact that they can be read by a speaker of any Chinese language and their inextricable link with China's 3,000-year-old culture makes abandonment of the system unlikely. Chinese characters have also been adapted to write Japanese, Korean, and Vietnamese
Indic writing systems
Set of several dozen scripts used now or in the past to write many South and Southeast Asian languages. Aside from the Kharoshthi (Kharosthi) script, used 4th century BC-3rd century AD, all extant writing of the region descends from the Brahmi script, first attested in the Middle Indo-Aryan rock inscriptions of Ashoka (3rd century BC). In the first six centuries after Ashoka, Brahmi appears to have diversified into northern and southern variants. The northern types gave rise to the so-called Gupta scripts (4th-5th centuries), which are ultimately the progenitors of the Devanagari script (now used to write Sanskrit, Hindi, Marathi, and Nepali), the Bengali and Oriya scripts, and Gurmukhi, the script of the Sikh scriptures, used also for modern Punjabi in India. The southern types gave rise to the Sinhalese, Telugu, and Kannada scripts on the one hand, and to the Pallava script on the other. The latter formed the basis of numerous other scripts, including those of the Tamil and Malayalam languages, a host of Southeast Asian scripts (e.g., those used to write Mon, Burmese, Khmer, Thai, and Lao), and a number of Austronesian languages
Inspirational writing
Inspirational writing is that which supposedly originates from a supernatural source. The writer is given a message by a spirit or guide and communicates that message through the written word
Japanese writing system
System of modified Chinese characters used for writing the Japanese language. The Japanese developed a mixed system, partly logographic (based on the Chinese writing system) and partly syllabic. In the 9th or 10th century two sets of syllabic signs evolved: hiragana, simplified cursive versions of Chinese characters; and katakana, based on elements of Chinese characters. Modern Japanese is written with the two syllabaries and Chinese characters
Mayan hieroglyphic writing
System of writing used by people of the Maya civilization from about the 3rd century AD to the 17th century. Of the various scripts developed in pre-Columbian Mesoamerica, Mayan writing is by far the most elaborate and abundantly attested: about 800 signs have been inventoried in more than 5,000 instances (see Maya Codices). Signs some representational, some quite abstract are either logographic, representing words, or syllabic, representing consonant-vowel sequences. Typically, up to five signs are fit into tight square or rectangular clusters, which are further arranged into rows or grids. The language of Classic Period writing ( AD 250-900) is generally thought to be Cholan, ancestral to several modern Maya languages; later inscriptions were in Yucatec. By the 1990s scholars had an accurate grasp of 60-70% of Mayan inscriptions, with some texts almost completely readable and some still quite opaque. Most inscriptions record significant events and dates in the lives of Mayan rulers
alphabetic writing
a writing system based on alphabetic characters
automatic writing
writing done with psychic inspiration; writing by free association
automatic writing
Writing performed without conscious thought or deliberation, typically by means of spontaneous free association or as a medium for spirits or psychic forces
creative writing
inventive writing, original writing
critical writing
writing which expresses personal ideas and opinions on a subject
cuneiform writing
System of writing employed in ancient times to write a number of languages of the Middle East. The original and primary writing material for cuneiform texts was a damp clay tablet, into which the scribe would press a wedge-shaped stroke with a reed stylus. A configuration of such impressions constituted a character, or sign. Proto-cuneiform signs dating from 3200-3000 BC were drawn rather than impressed and were largely pictographic (see pictography), though these features were lost as the script evolved. A single cuneiform sign could be a logogram (an arbitrary representation of a word) or a syllabogram (a representation of the sound of a syllable). The first language to be written in cuneiform was Sumerian (see Sumer). Akkadian began to be written in cuneiform 2350 BC. Later the script was adapted to other South Asian languages. Cuneiform was slowly displaced in the first millennium BC by the rise of Aramaic, written in an alphabet script of Phoenician origin. Knowledge of the value of cuneiform signs was lost until the mid-19th century, when European scholars deciphered the script
cursive writing
style of handwriting in which all of the letters of a word are connected together
expository writing
telling ideas with facts and examples interjection word used to express strong emotion
expository writing
The systematic explanation of an event or its model or representation Expository writing is most concerned with the mixture of facts and theory Writing without theory is blind Writing without facts is empty
expository writing
ENG 111, SECTION 82 Fall 2002 Instructor: Joe Alvarez Glossary of Terms
guided writing
In language teaching, when students do guided writing activities, they are given an outline in words or pictures to help them write. some guided writing tasks
in writing
written or drawn or engraved; "graphic symbols"
in writing
as written or printed; "this is exactly what the composer had set down on paper"
mirror writing
backwards writing, writing in reverse
ogham writing
or ogam writing or ogum writing Alphabetic script used for writing the Irish and Pictish (see Picts) languages on stone monuments, mostly AD 400-600. In its simplest form, it consists of four sets of strokes, or notches, each set containing five letters composed of from one to five strokes, thus creating 20 letters. A fifth set of five symbols, called forfeda ("extra letters"), was probably a later development. Most inscriptions are short and consist only of names. Of the more than 400 inscriptions known, about 330 are from Ireland
phonetic writing
method of writing in which each spoken sound is represented by a letter
picture writing
a writing system using pictographs
put in writing
write something down
reading and writing
ability both to read and to write
runic writing
or futhark Writing system used by Germanic peoples of northern Europe, Britain, Scandinavia, and Iceland from roughly the 3rd to the 16th or 17th century AD. Of uncertain origins, it is clearly derived from one of the alphabets of the Mediterranean area. Three main varieties were used in different regions and time periods: Early, or Common Germanic (Teutonic); Anglo-Saxon, or Anglian; and Nordic, or Scandinavian. More than 4,000 runic inscriptions and several runic manuscripts are extant, of which about 2,500 come from Sweden
song writing
composing songs
talent for writing
ability to write well, skilled in writing
technical writing
composing technical-professional literature
was put in writing
was written down, was noted, was registered, was printed
wedge writing
block writing, writing in print
writing