İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
mi-de s-paz-mı add into favorites
1 gastrospasm  Tıp
2 gastric spasm
 
3midespazmı çoğunlukla kusmanın eşlik ettiği şiddetşi mide ağrısı