İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
henüz süt emen domuz..
 
do-muz yav-ru-su add into favorites
1 piglet  isim
2 piglets
3 porkling
4 farrow
 
5 mozak
6 enuk
7 cıba
8 burtlak
9 göcen