Turkish - English

  1. floor arch İnşaat

Turkish - Turkish

  1. Çelik kirişler arasına normal tuğlaların kemer şeklinde örülmesiyle elde edilen eski bir çeşit döşeme İnşaat

Images

About This Word

    Word of the day nival

Favorites