used to emphasize displeasure with someone or something

listen to the pronunciation of used to emphasize displeasure with someone or something
İngilizce - Türkçe

used to emphasize displeasure with someone or something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fuck
becerme
fuck
siktir
fuck
s*kiş
fuck
i., kaba sikişme, düzüşme
fuck
fuck becer
fuck
s*kme
fuck
s*kişmek
fuck
kahretsin!

Kahretsin. Zaten gelmek üzereyim. - Fuck. I'm about to come already.

Kahretsin, ben sadece yeni bir halı aldım ve kedi zaten onun üstüne kustu. - Fuck, I just bought a new rug and the cat already puked on it.

fuck
becerm
fuck
cinsel ilişki s*kmek
fuck
vulgar sikmek
fuck
s*kici
fuck
s*kişen kimse
fuck
hay anasını!
fuck
kaba
fuck
(fiil) sikmek, becermek, düzmek, ilişkiye girmek, düzüşmek, içine etmek, berbat etmek
fuck
(isim) sikme, cinsel ilişki
fuck
hass*ktir ya! , tuh, allah kahretsin!, s*ktir!
fuck
Fornication Under Control of the King = FUCK: Kralın kontrolünde zina
fuck
cinsel ilişkide bulunma durumu
İngilizce - İngilizce
fuck

someone Fuck her!.

Used to emphasize
hell
used to emphasize displeasure with someone or something

  Heceleme

  used to em·pha·size dis·pleas·ure with some·one or some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  yuzd tı emfısayz dîsplejır wîdh sʌmwʌn ır sʌmthîng

  Telaffuz

  /ˈyo͞ozd tə ˈemfəˌsīz dəsˈpleᴢʜər wəᴛʜ ˈsəmˌwən ər ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈjuːzd tə ˈɛmfəˌsaɪz dɪsˈplɛʒɜr wɪð ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  apostate