İngilizce - Türkçe çeviri
 
Related:
bilyalı değirmen
değirmen arkı
değirmen barajı
değirmen deresi
değirmen dolabı
değirmen hakkı
değirmen havuzu
değirmen işletmek
değirmen işçisi
değirmen kanadı sail..
değirmen kolu
değirmen makinası
değirmen suyu
değirmen taşı
değirmen taşı dişlem..
değirmen taşının alt..
değirmen ustası
değirmen yapan usta
değirmen çarkı
değirmen çarkı / dol..
döner taşlı değirmen
merdaneli değirmen
santrifüj değirmen
taşıma su ile değirm..
ufalayıcı değirmen
çekiçli değirmen
 
de-ğir-men
TR 
add into favorites
1 mill
2 grinder  isim
3 flour milling
4 grinder, grinding machine
5 mill; grinder
6 slang clock, watch
 
7 degeman
8 mıthan
9 RAHA
10 MITHAN
11 Öğüten araç veya alet
12 İçinde öğütme işi yapılan yer
13 Öğüten araç veya alet:"Değirmende biraz kahve çekti."- S. F. Abasıyanık. İçinde öğütme işi yapılan yer