İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
zıt an-lam-lı söz-cük-ler add into favorites
1 words of opposite meaning
2 replace with antonym  Bilgisayar