İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
ve-da ya-zı-sı add into favorites
1 letter of farewell  Kanun