İngilizce - Türkçe çeviri
 
 
ger-çek-leş-me-si is-te-nen şey, u-mut add into favorites